เรือนำเที่ยว จ.ระยอง สปีดโบ๊ท ( SPEED BOAT ) เกาะมัีนใน เกาะทะลุ เกาะกุฎี

รายละเอียด :

เกาะมันใน ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ท่าน อัตราค่าบริการ 4,900 บาท

15 ท่าน อัตราค่าบริการ 5,400 บาท
20 ท่าน อัตราค่าบริการ 5,900 บาท
30 ท่าน อัตราค่าบริการ 6,900 บาท
50 ท่าน อัตราค่าบริการ 7,400 บาท

เกาะทะลุ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่นับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ท่าน อัตราค่าบริการ 4,900 บาท

15 ท่าน อัตราค่าบริการ 5,900 บาท
20 ท่าน อัตราค่าบริการ 6,400 บาท
30 ท่าน อัตราค่าบริการ 7,400 บาท
50 ท่าน อัตราค่าบริการ 8,400 บาท

เกาะมันใน + เกาะทะลุ เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ท่าน อัตราค่าบริการ 5,900 บาท

15 ท่าน อัตราค่าบริการ 6,400 บาท
20 ท่าน อัตราค่าบริการ 6,900 บาท
30 ท่าน อัตราค่าบริการ 9,400 บาท
50 ท่าน อัตราค่าบริการ 9,900 บาท

เกาะทะลุ + เกาะกุฎี เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ท่าน อัตราค่าบริการ 7,400 บาท

15 ท่าน อัตราค่าบริการ 8,400 บาท
20 ท่าน อัตราค่าบริการ 9,400 บาท
30 ท่าน อัตราค่าบริการ 10,500 บาท
50 ท่าน อัตราค่าบริการ 12,500 บาท ** อัตรานี้ไม่รวม อาหาร เครื่องดื่ม และ อุปกรณ์ดำน้ำ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

* เรือสำราญ 2 ชั้น บริการ ห้องน้ำ ห้องครัว น้ำจืดอาบตลอดการเดินทาง * การนำเที่ยวเกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะเสม็ด

ชาวไทยเสียค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะท่านละ 40 บาท ชาวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะท่านละ 400 บาท