เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี CHIANG MAI NIGHT SAFARI บัตรเข้าชม สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

รหัส TKN 01

เวลาแสดง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ทุกวัน

DAY SAFARI

บริการนั่งรถลาก รอบภาษาไทยออกทุก  30 นาทีในช่วง 15.00 น. /15.30น./ 16.00 น./ 16:30 น.

NIGHT SAFARI

บริการนั่งรถลาก รอบภาษาไทยออกทุก 1 ชั่วโมง ในช่วง 18.30 น./ 19.25 น. /20.30น. /21.30น. /  22.00 น. รอบภาษาอังกฤษ เวลา 18.50 น. / 19.30 น./ 20.30 น./ 21.30 น./ 22.00 น. แสดงน้ำพุดนตรีเวลา 20.10 น. และ 21.10 น การแสดงเต้นระบำ dancing show 18.00 น. / 19.00 น. / 20.00 น. /21.00 น. การแเสดง เสือ วัน อาทิตย์ – พฤหัสบดี 18.00 น. / 19.30 น. วันศุกร์ – เสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 18.00 น. / 19.30 น. /20.30 น.

*** การแสดงบางรายการ อาจงดการแสดงตามความเหมาะสม ในแต่ละฤดูกาล ***

ราคาบัตร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiangmai Night Safari

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

รายละเอียดค่าบัตรเข้าชม
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

ราคาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ชาวไทย

ผู้ใหญ่

เด็ก
100-140 ซ.ม.


ค่าบัตรเข้าชม ช่วงกลางวัน (Day Safari)

รวมเดินชมwalking zone และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน
North zone  และ South Zone
(สำรองบริการขั้นต่ำ 4 ท่าน )

190 บาท

90 บาท


ค่าบัตรเข้าชม ช่วงกลางคืน (Night Safari)

รวมเดินชมwalking zone และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน
(North zone  และ South Zone) พร้อมชมน้ำพุดนตรี
(สำรองบริการขั้นต่ำ 2 ท่าน )

 280 บาท

135 บาท

 
ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่

เด็ก
100-140 ซ.ม.


ค่าบัตรเข้าชม ช่วงกลางวัน (Day Safari)

รวมเดินชมwalking zone และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน
North zone  และ South Zone
(สำรองบริการขั้นต่ำ 4 ท่าน )

 750 บาท

350 บาท


ค่าบัตรเข้าชม ช่วงกลางคืน (Night Safari)

รวมเดินชมwalking zone และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน
(North zone  และ South Zone) พร้อมชมน้ำพุดนตรี
(สำรองบริการขั้นต่ำ 2 ท่าน )

 750 บาท

350 บาท

อัตราข้างต้นเป็น ราคาโปรโมชั่น เมื่อจองผ่านTravelfortoday.com เท่านั้น โทร 02 758 5154-6

สำรองที่นั่งโทร 027585154

   

หมายเหตุ :  เด็กที่มีความสูง ต่ำกว่า 100 ซ.ม. เข้าฟรี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. เวลาบริการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น. รถออกทุก 30 นาที เวลานั่งรถชมสัตว์กลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง รอบภาษาอังกฤษ เวลา 18.50 น. , 19.30 น. , 20.30 น. , 22.00 น.

**เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

พิกัด GPS: 12.948803, 100.888402