เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท KC Grande Resort ที่พัก โรงแรม ที่พัก เกาะช้าง ตราด

หมายเหตุ : เซอร์ชาร์จช่วงวันเทศกาล : • สงกรานต์ 12-16 เม.ย. (5 คืน) ชาร์จค่าห้องพักเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการ สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง)

• ค่าอาหารสำหรับเด็ก 250 บาทต่อท่านต่อวัน

บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน / เด็ก 1,500 บาทต่อท่าน

• New Year Eve วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ใหญ่ 4,000 บาทต่อท่าน / เด็ก 2,000 บาทต่อท่าน