เกาะหมาก โคโคเคป แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน เกาะหมาก เกาะขาม เกาะกระ เกาะรัง เกาะหินไฟ

ราคา :
อัตราค่าบริการท่านละ (สำหรับคณะเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)

วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปกติ ห้องพัดลม ท่านละ 4,400 บาท
ห้องแอร์ (เปิดเวลา 21.00 – 07.00 น.) ท่านละ 5,400 บาท เด็กอายุ 3 – 5 ปี คิด 30% , อายุ 6 – 11 ปี คิด 50% , อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม

+ ค่าเรือ Speed Boat ไป – กลับ และค่าเรือนำเที่ยว + ค่าห้องพัก 2 คืน + ค่าดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะ TRIP หมู่เกาะกระ เกาะรัง เกาะยักษ์ + ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ โอวัลติน ฟรีตลอด

หมายเหตุ

+ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างและรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด + เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ถ้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ + กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทาง ทางรีสอร์ทรับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท ต่อท่าน

+ ไม่อนุญาตให้ทำอาหาร และนำเครื่องดื่มขึ้นไปรีสอร์ท ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท