เกาะรายา หรือราชา โดยเรือเร็ว ไปเช้า – กลับเย็น

อัตราค่าบริการ        
ผู้ใหญ่ท่านละ                  1,100 บาท
เด็ก (4 – 12 ปี) ท่านละ       600 บาท

อัตรานี้รวม                  รถรับส่งโรงแรม – ท่าเทียบเรือ, อุปกรณ์ ดำผิวน้ำ และอุปกรณ์เพื่อปลอดภัย,

อาหารกลางวัน และผลไม้บนเรือ, มัคคุเทศก์ มากประสบการณ์, ประกันภัย

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวก -เพื่อความสะดวกสบายของท่านขณะเดินทางเราขอแนะนำให้ท่านรับประทานยาแก้เมาเรือก่อนเวลาลงเรือ อย่างน้อย 30 นาที -นำของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แว่นกันแดด ครีมกันแดด รองเท้าสวมสบายๆ และผ้าขนหนู ติดตัวไปด้วย -ไม่ควรนำสิ่งของมีค่า เช่นเครื่องประดับไปด้วย

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **