เกาะช้าง 3 วัน 2 คืนพักที่ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา Koh chang resort and spa 3days 2 nights เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน Koh chang resort 3 days 2 night package tour packagetour

ผู้เดินทางชาวไทย
ค่าบริการท่านละ 4,850   บาท
ค่าบริการท่านละ 6,650   บาท

สำหรับแพคเกจ 3 วัน 2 คืน อัตรานี้ ยกเว้นช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2558ราคาเด็ก

อายุระหว่าง 4 – 11 ปี  และ ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.

  คิดครึ่งราคาของราคาผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อัตรานี้รวม :

– เครื่องดื่มต้อนรับ – อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 7 มื้อ

– ห้องพักเตียงคู่ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน

– กิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (บางรายการสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ ***)

หมายเหตุ

ค่าบริการเรือเฟอรร์รี่ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง (ไม่รวมอยู่ในรายการ ) ตั๋วขึ้นเรือ ต่อท่าน 100 บาท โดยประมาณ

ค่ารถ ต่อคัน 150 บาท โดยประมาณ

** ในช่วงเวลา วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือเทศกาล ควรเผื่อเวลาในการเดินทางขึ้นเรือล่วงหน้า ) ** โปรแกรมตกปลา – ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม

** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **