เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษสำหรับ 2 ท่าน

อัตราค่าบริการ
ชาวไทย พักห้องละ 2 ท่าน 7,200 บาท
ชาวต่างชาติ พักห้องละ 2 ท่าน 7,200 บาท อัตรานี้รวม : + ค่าห้องพัก Standard (The Galaxy) 2 คืน (พักคู่) + อาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวัน หรือ อาหารกล่อง 1 มื้อ + อาหารเย็น 1 มื้อ + อาหารเย็นพร้อมตะกร้าทะเลเผา 1 มื้อ + กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง 1 ครั้ง + กิจกรรมพายเรือแคนูคายัค + ขี่จักรยานเสือภูเขาชมทิวทัศน์ + เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำลอยน้ำเพลินวารี อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก + เด็กเล็ก อายุไม่เกิน 4 ปี ฟรีค่าใช้จ่าย (รับประทานอาหาร และพักรวมกับผู้ปกครอง) + เด็ก อายุ 4 ปี – 10 ปี และสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร (พักรวมกับผู้ปกครอง + ที่นอนเสริม) ราคา 2,250 บาท / ท่าน + เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป สูงเกิน 110 เซนติเมตร ถือเป็นผู้ใหญ่ และบุคคลที่ 3 คิดค่าอัตราค่าบริการท่านละ 3,800 บาท
อัตราค่าบริการกรณีพักห้องประเภทอื่น ๆ + ห้อง Standard-Boat Chalet ราคา 7,600.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ + ห้อง Deluxe-Boat Chalet ราคา 10,000.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ + ห้อง Grand DLX-Boat Chalet ราคา 11,000.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ + ห้อง Suite-Boat Chalet ราคา 16,000.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ + บ้านริมธาร (DLX) ราคา 10,000.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ

+ บ้านชมทะเล (Suite) ราคา 16,000.-บาท/ห้อง/แพ็กเกจ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **