เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน Koh chang resort 2 days 1 night แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะช้าง เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน Koh chang resort 2 days 1 night package tour packagetour

วันแรก

12.00 น.เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
( แนะนำให้ใช้บริการท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง) / เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ( ให้บริการก่อน 14:00น.) 14.30 น.นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

17:00 เดินทางกลับสู่รีสอร์ท ฟรี กิจกรรมพายเรือคายัคที่หน้าหาด 1 ลำ /ห้อง

18.30 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
 07.00 น. เป็นต้นไปสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก สัมผัสโลกใต้น้ำ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์,
ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา