เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน Koh chang Resort and Spa 4 days 3 nights แพคเกจทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน พักเกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา (Standard Package) Koh chang Resort and Spa 4 days 3 nights package tour packagetour

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทางชาวไทย
ค่าบริการ ท่านละ  7,000  บาท

ผู้เดินทางชาวต่างชาติ
ค่าบริการ ท่านละ 9,200  บาท

สำหรับแพคเกจ 4 วัน 3 คืน อัตรานี้ ยกเว้นช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาเด็ก อายุระหว่าง 4 – 11 ปี  และ ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.  คิดครึ่งราคาของราคาผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อัตรานี้รวม  
– ห้องพักเตียงคู่ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) – พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 10 มื้อ

– กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม

หมายเหตุ 

ค่าบริการเรือเฟอรร์รี่ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง (ไม่รวมอยู่ในรายการ ) ตั๋วขึ้นเรือ ต่อท่าน 100 บาท โดยประมาณ

ค่ารถ ต่อคัน 150 บาท โดยประมาณ

** ในช่วงเวลา วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือเทศกาล ควรเผื่อเวลาในการเดินทางขึ้นเรือล่วงหน้า )
** สามารถเลือกห้องพักได้ทั้งแบบบังกะโล และโรงแรม ** โปรแกรมตกปลา – ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม

** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **