เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา ฮันนีมูน แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน Koh chang resort and spa Honeymoon 4 days

รายละเอียดวันแรก

12.00 น.เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
( แนะนำให้ใช้บริการท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง) ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  อภินันทนาการพิเศษ: บริการเรือคายัคฟรี 1 ช.ม. *** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น.อาหารเย็น

วันที่สอง 

07.00 น. เป็นต้นไปสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า  08.30 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)  กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สาม

07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก สัมผัสโลกใต้น้ำ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์,
ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ 18.30 น.อาหารเย็น

วันที่สี่

07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า   09.00 น.นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแรกมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป ** 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.

ออกเดินทางจากรีสอร์ท