เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา Koh chang Tropicana Resort & Spa ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด Koh chang Tropicana Resort and Spa เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จ.ตราด บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกาะช้าง ตราด koh chang Trad hotel resort reservation

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • เด็กอายุ 4-12 ปี เด็กท่านแรก พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) คิดค่าบริการ 500 บาท รวมอาหารเช้า • เด็กอายุ 4-12 ปี เด็กท่านที่สอง ต้องเสริมเตียง คิดค่าบริการ 1,100 บาท รวมอาหารเช้า บริการรถ รับ-ส่ง : บริการรับ – ส่ง (รถ และ เฟอร์รี่) ขั้นต่ำ 2 ท่าน • สนามบินตราด – เกาะช้างทรอปิคานา (one way) ค่าบริการ ท่านละ 500 บาท • เกาะช้างทรอปิคานา – สนามบินตราด (one way) ค่าบริการ ท่านละ 500 บาท • อ่าวสัปรด – เกาะช้างทรอปิคานา 8 ท่าน (one way) ค่าบริการ ท่านละ 800 บาท บังคับกาล่าดินเนอร์ : • วันที่ 24 และ 30 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน / เด็ก 1,500 บาทต่อท่าน