เกาหลี 5 วัน แดจังกึม – WINTER LOVE SONG – เทศกาลกุหลาบและลิลลี่ โซล – วอลมิโด – แดจังกึม MBC STUDIO – เกาะนามิ

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (อินชอน) 20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L เจ้าหน้าที่รออำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

22.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ OZ742 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง วอลมิโด – จายูปาร์ค – แดจังกึม MBC STUDIO – เกาะนามิ WINTER LOVE SONG 05.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่โดยรถโค้ชสู่ท่าเรือยองจอง (YONGJONG WHARF) บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนและรถยนต์ได้คราวละหลายสิบคัน ระหว่างนั้นท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของท้องทะเล ลมเย็นที่พัดผ่านกระทบทุกส่วนของร่างกาย เรียกความสดชื่นให้กลับคืนมา สนุกกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลที่บินวนต้อนรับผู้มาเยือน ถ่ายรูปกับประภาคารสีแดงดูเด่นเป็นสง่าในทะเล แล้วนำท่านขึ้นฝั่งที่ WOLMIDO WHARF ถ่ายรูปกับเมืองท่าที่ในอดีตนายพลแมคอาเธอร์ได้มายกพลขึ้นบกซึ่งปัจจุบันได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วนำท่านผ่านย่านไชน่าทาวน์สู่จายูปาร์ค ชมวิวของเมืองอินชอนและท่าเรือจากจุดชมวิวบนยอดเขาอึงบง และถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์เป็นที่ระลึก จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองยางจู นำท่านสู่ DaeJangGeum Theme Park ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของ MBC STUDIO “แดจังกึม” เป็นชื่อของละครเกาหลีที่เล่าถึงชีวิตหญิงสามัญชนคนธรรมดาในสมัยกษัตริย์จุงจง แห่งราชวงศ์โชซอน ของเกาหลี ที่มีนามว่า“ซอจังกึม” ที่ได้เข้ามาอยู่ในแผนกห้องเครื่องของวังหลวง เพื่อต้องการทำตามคำสั่งเสียก่อนเสียชีวิตของแม่ และได้พยายามใช้ความสามารถกับพรสวรรค์ที่มีจนสามารถเป็นแม่ครัวเอก หรือ “ซางกุงสูงสุด” ของห้องเครื่องได้ และนอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรและทางการแพทย์จนสามารถรักษาคนไข้ได้ จนกลายเป็นหมอหลวงหญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์เกาหลีที่ได้รักษากษัตริย์ นำชมห้องเครื่อง ,และห้องต่างๆ ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำพร้อมเก็บภาพประทับใจนำท่านสัมผัสกับสถานที่ถ่ายทำฉากในละคร รวมถึงอุปกรณ์ครัว, ห้องหับต่างๆ เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตพร้อมเก็บภาพประทับใจ รวมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) บริการ DAKKALBI อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน บ่าย นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “ WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAEMYUNG YANGPYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลีบนเตาถ่านรับประทานเป็นคำๆ คล้ายกับเมี่ยงคำแกล้มด้วยกระเทียม, กิมจิ และพริกเกาหลีเม็ดใหญ่สีเขียวสด พร้อมด้วยข้าวเกาหลีซึ่งมีเมล็ดขาวอวบสวย

วันที่สาม เทศกาลกุหลาบและลิลลี่เอเวอร์แลนด์ – โซล – ช้อปปิ้งอิเตวอน เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ“ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 13 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น จากนั้นเชิญท่านถ่ายภาพกับดอกกุหลาบ(มิ.ย.) และดอกลิลลี่(ก.ค.-ส.ค.) หลากสีสันซึ่งแข่งกันชูช่อไสวในบริเวณสวนดอกไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร BIG 5 สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีถึง 5 อย่าง จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซล กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟของเกาหลี บ่าย นำท่านสู่ถนนสายนานาชาติ “อิเตวอน” ซึ่งเป็นถนนที่ชาวต่างชาตินิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน มีสินค้าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าเครื่องหนังที่ทำเลียบแบบสินค้าแบรนด์เนม อาทิ ชาร์แนล, พราด้า, หลุยส์วิตตอง, เฟอร์รากาโม นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อกระเป๋า, รองเท้า, สินค้าที่ระลึกมากมายหลายแบบตลอดริมสองข้างทางที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร จะมีพ่อค้าหนุ่มๆ ยืนคอยชักชวนให้ท่านแวะเข้าร้านชมและเลือกซื้อสินค้าตลอดทาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5) บริการท่านด้วยอาหารบำรุงสุขภาพ “ไก่ตุ๋นโสม” “ซัมเคทัง” อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับจากในวัง ที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน(อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออกและยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้, รับประทานพร้อมกับข้าวซี่งบรรจุอยู่ภายในตัวไก่และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในขณะที่น้ำซุปไก่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าดองโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลีท่านละหนึ่งจอกหรือมากกว่า

นำท่านเข้าที่พัก Sofitel Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – พระราชวังเคียงบ็อก – ศูนย์โสม – ทงเดมุน – อเมทิส เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนำชมเมืองหลวง“กรุงโซล” ซึ่งมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น (Gold building) ตึกที่สูงที่สุดของกรุงโซล ตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานอารยธรรมเก่าแก่และความทันสมัย นำท่านผ่านชม “บลูเฮ้าส์” ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ ได้) จากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกหงส์เหยียบโลก สวยงามด้วยทัศนียภาพของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีสมัยโบราณ เครื่องใช้ไม้สอยในการทำมาหากิน ตลอดจนราชวงศ์ต่างๆ เครื่องแต่งกายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ จากนั้นชม “พระราชวังเคียงบ็อค” พระราชวังโบราณที่เก่าแก่ที่สุด ในอดีตพระราชวังแห่งนี้มีอาคารมากกว่า 200 อาคาร แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 ในอดีตเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์กว่า 600 ปีก่อน ชมพระที่นั่งสำคัญๆ อาทิ ตำหนักกษัติรย์ ตำหนักราชินี ตำหนักทรงพระอักษร ท้องพระโรงออกว่าราชการ และนำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำอันสวยงาม กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วย เทปันยากิ ซึ่งเป็นการผัดเนื้อหมูที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ คลุกเคล้ากับถั่วงอกเกาหลีและซอสผัดรสชาติกลมกล่อม รับประทานกับข้าวและเครื่องเคียง บ่าย นำท่านสู่ศูนย์โสมเกาหลีฟังการบรรยายสรรพคุณของโสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี ได้รับการรับรองจากรัฐบาล จัดว่าเป็นโสมที่มีสรรพคุณดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลีจึงได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมคุณภาพกลับไปบำรุงร่างกายในราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศของ ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “ทงเดมุน” ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ที่แนะนำ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ฯลฯ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งแบบเกาหลีอย่างแท้จริง ท่านจะเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง สนุกกับการเดินเข้าออกตึกโน้นตึกนี้ จนอาจลืมเวลาไปเลย จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์จำหน่ายพลอยสีม่วง “อเมทิส” ซึ่งเป็นพลอยที่มีชื่อเสียงและคนเกาหลีเชื่อกันว่าถ้าสวมใส่ติดตัวไว้ทุกวันจะทำให้มีโชคดี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (8) บริการท่านด้วย “พุลโกกิ” หมูเกาหลีหมักจนได้ที่ผลัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำและต้นหอมเกาหลี รสชาติกลมกล่อมรับประทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียง

นำท่านเข้าที่พัก Sofitel Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9) หลังอาหารนำท่านสู่ร้านปลอดภาษี Donghwa ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ฟรี!! ของที่ระลึกจากทางห้าง แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง หรือ “สยามสแควร์ของเกาหลี” แหล่งรวมของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสม มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, ซีดี เพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) บ่าย ให้ท่านช้อปปิ้งจนได้เวลานัดหมายเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ระหว่างทางหากเวลาอำนวย จะพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อุด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อคโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย) 17.30 น. นำท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OZ741 บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ