เกาหลี 5 วัน แดจังกึม – WINTER LOVE SONG – เทศกาลกุหลาบและลิลลี่ โซล – วอลมิโด – แดจังกึม MBC STUDIO – เกาะนามิ

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (อินชอน) 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เช็คอินกรุ๊ปเคาน์เตอร์ C12-18 เจ้าหน้าที่รออำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

23.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ TG658 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง FULL HOUSE – ชุนชอน นามิไอส์แลนด์ WINTER LOVE SONG – เมาท์โซรัค 07.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซัมม็อก เพื่อเดินทางสู่บ้าน FULL HOUSE บ้านไม้ริมทะเลสีขาวสะอาดตา สถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ชุด FULL HOUSE สะดุดรักที่พักใจ อันโด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียรวมทั้งในเมืองไทย บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของลมทะเลที่พัดเข้าหาฝั่งยามเช้า เก็บภาพประทับใจกับห้องต่างๆ ที่ปรากฏในซีรี่ย์ ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก, ห้องครัว, โต๊ะทำงานของฮันจีอุน, ห้องนอนของฮันจีอุนและลียองเจ, ห้องน้ำ, ชายหาดหน้าบ้านพัก, สวนหย่อมข้างบ้าน ฯลฯ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศประหนึ่งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ย์จนเต็มอิ่มแล้วอำลา FULL HOUSE เดินทางสู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) บริการ DAKKALBI อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน บ่าย นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “ WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัครถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผาหุบเขาและลำธารผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยหม้อไฟเกาหลี ชาบู ชาบู เห็ดสดและผักพื้นเมืองเกาหลี รับประทานพร้อมกับข้าวสวย

นำเข้าสู่ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมาท์โซรัค – วัดชินฮันซา – วัดนักซาน – ทันยาง “อควาเวิลด์” เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3) หลังอาหารนำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ถึง 354 ตารางกิโลเมตร ชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิตสูงตระหง่าน เข้าสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่าอายุกว่า1,000 ปี นำท่านไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร แล้วนำท่านสู่วัดนักซาน วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์มหึหา ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออกเพื่อปกป้องชาวเกาหลีตามความเชื่อแต่โบราณชมวิวที่ศาลาอุยซางแด ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปีในวันขึ้นปีใหม่ที่ศาลาแห่งนี้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยหมูย่างเกาหลี “คาลบี้” เป็นหมูที่หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาร้อนๆ ตัดพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำพร้อมข้าวสวยร้อนๆ บ่าย เดินทางสู่ “เมืองทันยาง” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัดชุงชงบุกโด อยู่ตอนกลางของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติในท้องถิ่นชนบทอันเรียบง่าย สู่แหล่งอาบน้ำแร่ที่เก่าแก่ที่สุด มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 53 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยใข้เจ็บ โรคผิวหนัง และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก DANYANG DAEMYUNG CONDO คอนโดหรูขนาดใหญ่หันหน้าสู่แม่น้ำมีวิวทิวทัศน์งดงามเหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่,ศูนย์อาหาร,ห้องเล่นเกมส์สำหรับเด็กๆ และร้านช้อปปิ้งไว้รองรับผู้มาพัก หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการสนุกกับสวนน้ำ “อควาเวิลด์” ซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน อาทิ AQUA HEALTH POOL ZONE, AMUSEMENT ZONE, SAUNA, MASSAGE ซึ่งในแต่ละส่วนยังแยกย่อยเป็นส่วนต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น NECK SHOWER, BENCH ZET, HYDRO ZET, FLOW JET SYSTEM, HOT&COLD BATH, MINERAL WATER BATH, JADE SAUNA, AMETHYST SAUNA, CHARCOAL SAUNA, WATER SLIDE, CAVE BATH, COUPLE BATH ฯลฯ (ค่าบริการไม่รวมค่าเข้าใช้บริการในอควาเวิลด์ สำหรับท่านที่จะใช้บริการกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (5) บริการ “ชาบู ชาบู” สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลซ์ ผักบำรุงสุขภาพต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียง หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ หมู่บ้านใต้น้ำ – ทะเลสาบชุงจู – เทศกาลกุหลาบและลิลลี่เอเวอร์แลนด์ –อเมทิส – ทงเดมุน เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนำท่านชม “หมู่บ้านใต้น้ำ” ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งยกเอาบ้านเรือนซึ่งในอดีตเคยตั้งอยู่ระหว่างซอกเขาซึ่งบัดนี้ถูกน้ำในทะเลสาบท่วมหายเหลือไว้เพียงความหลัง ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทเกาหลี จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบชงจู (45 นาที) ทะเลสาบชงจูเป็นทะเลสาบธรรมชาติ ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทะเลสาบโซยังระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความงดงามของภูผาหินรูปร่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้ว และเรื่องราวตำนานรักอันแสนเศร้าของ “อีหวั่น” กวีและนักปกครองที่สำคัญของเกาหลี กับหญิงสาวชาวบ้าน“ดูยัง”จนกระทั่งกลายเป็นโศกนาฎกรรมชมหินรูปเต่าที่เชื่อว่าทำให้อายุยืนยาว,หินรูปปลาวาฬ, หินรูปนิ้วโป้งหรือคนเกาหลีเรียกว่า“ตาบอง” นำชม “ไผ่สวรรค์” ริมทะเลสาบ เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยาง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ“ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 13 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น จากนั้นเชิญท่านถ่ายภาพกับดอกกุหลาบ(มิ.ย.) และดอกลิลลี่(ก.ค.-ส.ค.)หลากสีสัน ซึ่งแข่งกันชูช่อไสวในบริเวณสวนดอกไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร BIG 5 สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีถึง 5 อย่าง จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซลนำท่านสู่ศูนย์จำหน่ายพลอยสีม่วง อเมทิส ซึ่งคนเกาหลีเชื่อว่าถ้าใส่ติดตัวไว้จะมีแต่โชคดี ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อไปใส่ติดตัวได้มีทั้งแหวน, จี้ห้อยคอ, ต่างหู หรือจะเลือกซื้อเฉพาะพลอยไปทำตัวเรือนเองกับร้านประจำก็ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (8) บริการท่านด้วยอาหารบำรุงสุขภาพ “ไก่ตุ๋นโสม” “ซัมเคทัง” อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับจากในวัง ที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออก และยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้, รับประทานพร้อมกับข้าวซี่งบรรจุอยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในขณะที่น้ำซุปไก่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าดองโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลีท่านละหนึ่งจอกหรือมากกว่า หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดขายส่ง ทงเดมุน ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งเสื้อผ้า, อุปกรณ์ครัว, ห้องน้ำ, อุปกรณ์กีฬา, รองเท้า, กระเป๋า ฯลฯ จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเข้าที่พัก SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านชินชอน – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9) หลังอาหาร นำท่านสู่ “ศูนย์โสมเกาหลี” ฟังการบรรยายสรรพคุณของโสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี ได้รับการรับรองจากรัฐบาล จัดว่าเป็นโสมที่มีสรรพคุณดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลีจึงได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมคุณภาพกลับไปบำรุงร่างกายในราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DONGHWA DUTY FREE ฟรี!! ของที่ระลึกจากทางห้างทุกท่าน แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านชินชอน แหล่งรวมของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ใกล้ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) บ่าย ให้ท่านช้อปปิ้งจนได้เวลานัดหมายเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ระหว่างทางหากเวลาอำนวย จะพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อุด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อคโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย) 17.30 น. นำท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG635 บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ