เกาหลี แดจังกึม – WINTER LOVE SONG ชมความงามของดอกไม้เทศกาล Flower Festival ที่เอเวอร์แลนด์

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้(อินชอน) 16.30 น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาเตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โดยมีหัวหน้าทัวร์ของบริษัทฯ รออำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน 18.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ CX702 / 412 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง (22.35-00.20น.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องโดยแอร์โฮสเตสสาวสวย

วันที่สอง อินชอน-แดจังกึม MBC STUDIO-เกาะนามิ (WINTER LOVE SONG)

04.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองยางจู นำท่านสู่ DaeJangGeum Theme Park ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของ MBC STUDIO “แดจังกึม” เป็นชื่อของละครเกาหลีที่เล่าถึงชีวิตหญิงสามัญชนคนธรรมดาในสมัยกษัตริย์จุงจง แห่งราชวงศ์โชซอน ของเกาหลี ที่มีนามว่า“ซอจังกึม” ที่ได้เข้ามาอยู่ในแผนกห้องเครื่องของวังหลวง เพื่อต้องการทำตามคำสั่งเสีย ก่อนเสียชีวิตของแม่ และได้พยายามใช้ความสามารถกับพรสวรรค์ที่มีจนสามารถเป็นแม่ครัวเอกหรือ“ซางกุงสูงสุด” ของห้องเครื่องได้ และนอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรและทางการแพทย์จนสามารถรักษาคนไข้ได้ จนกลายเป็นหมอหลวงหญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์เกาหลี นำชมห้องเครื่อง ,และห้องต่างๆ ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำพร้อมเก็บภาพประทับใจนำท่านสัมผัสกับสถานที่ถ่ายทำฉากในละคร รวมถึงอุปกรณ์ครัว เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีต พร้อมเก็บภาพประทับใจ รวมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการ DAKKALBI อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองชุนชอน“เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด จากนั้นลงเรือสู่ “เกาะนามิ” ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูป กับทิวทัศน์สวยงามตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าที่พัก SIHEUNG HOTELท่านสามารถพักผ่อน กับสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโรงแรม มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีที่ล็อบบี้ สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะที่มีเพลงให้เลือกอย่างหลากหลายฟรี หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารบริการท่านด้วยชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟของเกาหลี

วันที่สาม บลูเฮ้าส์- พระราชวังชางด็อกกุง-เอเวอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำชมเมืองหลวง “กรุงโซล” เที่ยวชมเมืองหลวงซึ่งมีประชากรอาศัย อยู่ราว 11 ล้านคน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วผ่านชม “บลูเฮ้าส์” บ้านพักของประธานาธิบดีจากนั้นชม “ พระราชวังชางด๊อกกุง” ใช้เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง เป็นพระราชวังที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ สวนฮูวอนหรือพีวอน “สวนต้องห้าม” พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน ปี1997 พระราชวังชางด๊อกกุงเป็นฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของซีรี่ส์ ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบริการท่านด้วยหมูย่างเกาหลี“คาลบี้”เป็นหมูที่หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตา บ่าย เดินทางถึง “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและ ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมความงามของดอกไม้ที่บานสะพรั่งทั่วสวนดอกไม้ เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร FREE TICKET สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีไม่จำกัด สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับ WOODEN COASTER รถไฟเหาะที่มีระดับการลาดชันสูงที่สุดในโลก มีความชันถึง 77 องศา ระยะทาง 1,641 เมตร ความเร็ว 104 กม./ชม. 3 นาทีแห่งความตื่นเต้นบนรางไม้ ให้ทุกท่านท้าทายความระทึกใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เข้าที่พัก จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก SIHEUNG HOTEL ท่านสามารถพักผ่อนกับสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโรงแรม มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีที่ล็อบบี้ สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะที่มีเพลงให้เลือกอย่างหลากหลายฟรี หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสม-อเมทิส-Dong Hwa Duty Free – เมียงดอง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ศูนย์โสมเกาหลีฟังการบรรยายสรรพคุณของ โสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี ได้รับการรับรองจากรัฐบาล จัดว่าเป็นโสมที่มีสรรพคุณดีที่สุด เนื่องจากเกาหลี เป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลีจึงได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ต่อด้วยพาท่านเลือกซื้อ “อเมทิส” พลอยสีม่วงที่เชื่อว่าจะนำความโชคดีแก่ผู้สวมใส่ ต่อด้วยช้อปสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังที่ DongHwa DutyFree ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวพบกับสินค้าหลากหลายยี่ห้อ เช่น หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่,ชาแนล,เอสเตลอเดอร์ ฯลฯ นำพาท่านช้อปปิ้งในย่าน สยามสแควร์ของเกาหลีย่าน “เมียงดอง” ศูนย์รวมหนุ่มสาวชาวโสมและสินค้าวัยรุ่นหลากชนิด อาทิ เครื่องสำอาง กระเป๋า เสื้อผ้า ซีดี เพลง รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ เลือกซื้อสินค้าจาก ร้านเครื่องสำอางชั้นนำ Etude House, The Face Shop, Misha ,Skin Food หรือลองชิมไอศครีมที่มีลักษณะพิเศษเอกลักษณ์อยู่ที่ความสูงและรสชาติอร่อยหอมหวานมีให้เลือกหลากหลาย รสชาติ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ระหว่างทางหากเวลาอำนวย จะพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อุด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อคโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย ) 15.25 น. นำท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเที่ยวบินที่ CX411/709แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง (18.00-22.10 ) บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องโดยแอร์โฮสเตสสาวสวย

23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

หมายเหตุ **ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า