ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน พัก Disney’s Hollywood Hotel 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินไทยเคาน์เตอร์ J12-16 โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับท่าน 08.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG600 (บริการอาหารเที่ยงและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ท่านจะเพลิดเพลินกับบริการอันดีเยี่ยมของพนักงานบริการบนเครื่องบิน และได้รับความสะดวกสบายกับสายการบินชั้นแนวหน้าสายหนึ่งของโลก 11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินอันทันสมัยสะดวกสบายบนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เชิญท่านเข้าที่พัก Disneyhollywood Hotel Garden Wing หรือเทียบเท่า จากนั้นเชิญท่านเข้าสู่ย่านเกาลูนเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านชิมซาจุ่ย หรือสะดวกช้อปปิ้งต่อที่ย่านมงก๊ก ย่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเปิดบริการถึงประมาณเที่ยงคืนอย่างจุใจเพลิดเพลินกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงยามค่ำคืน หรือ ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณเอฟเวนิว ออฟ สตาร์ บนลานริมอ่าววิคตอเรียบริเวณชิมซาจุ่ยอีสต์ คุณจะพบมนต์เสน่ห์มายาแห่งภาพยนตร์ฮ่องกง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ดาราภาพยนตร์ และผู้คนในวงการ ผู้สร้างปาฎิหารย์ให้บังเกิดกับวงการจอเงิน บนถนนสายกว้างใหญ่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับแสงสี และเลเซอร์โชว์ อันยิ่งใหญ่ตระการตา รวมทั้งรอยฝ่ามือของดาราดังประทับอยู่และยังเป็นจุดที่สามารถชมความงามของอ่าววิคตอเรียยามค่ำคืน และชมแสงสีของฮ่องกงได้ชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)

วันที่สอง รีพัลย์เบย์ – วิคตอเรียพีค – TSL – ดิสนีย์แลนด์ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นศิริมงคล และนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทอง กลับบ้าน แล้วนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3) จากนั้นนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพูล และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิง Rafts to Tarzan’s Treehouse สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ช่วงเย็นก่อนปิดสวนสนุก 30 นาที จะจะได้พบกับพลุไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์ ของดิสนีย์แลนด์ (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก)

จากนั้นนำเข้าที่พัก Disneyhollywood Hotel Garden Wing หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (อาหารเช้าอิสระ) ให้ท่านที่ยังไม่เต็มอิ่มกับสวนสนุกได้สนุกอีกครั้งด้วยบัตร “Stay and play for 2 Days” หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านช้อปปิ้งชิมซาจุ่ย แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงหรือนั่งรถไฟใต้ดินข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกง ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วเกาะฮ่องกงโดยทางรถไฟใต้ดิน และนั่งเรือข้ามฟากระหว่างเกาะฮ่องกงและแหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่ ย่าน ชิมซาจุย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น) จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน CHEK LAP KOK เพื่อเตรียมเดินทางกลับ (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น อิสระตามอัธยาศัย ) 20.45 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน