ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 – 6 fax +(662) 758 6296 e-mail [email protected]
site program by K2 inter medias Ltd., Part.