อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ Art In Paradise Chiangmai บัตรเข้าชม อาร์ท อิน พาราไดส์ เชียงใหม่ Art In Paradise Chiangmai

รหัส TKN 04

เวลาแสดง อาร์ต อิน พาราไดส์ เชียงใหม่

เวลาทำการ/

 09.00 – 20.30 น.

ราคาบัตร อาร์ต อินพาราไดส์ เชียงใหม่

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

ประเภทตั๋ว

ราคาอาร์ตอินพาราไดส์

จองขั้นต่ำ 4 ท่าน

ชาวไทย ผู้ใหญ่

180 บาท

ชาวไทย เด็ก ( สูง 101- 135 ซ.ม.)

120 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ

350 บาท

ชาวต่างชาติ เด็ก ( สูง 101- 135 ซ.ม.)

170 บาท

สำรองที่นั่งโทร 027585154

   

หมายเหตุ : 
เด็กความสูง ต่ำกว่า 100 ซ.ม. ฟรีค่าเข้าชม

 

พิกัด GPS: 18.776175, 98.999191