อาร์ตอินพาราไดซ์กรุงเทพ Art In Paradise Bangkok จองอาร์ตอินพาราไดส์

รหัส TKC 19

เวลาแสดง อาร์ต อิน พาราไดส์ กรุงเทพ

เวลาทำการ/

 10.00 – 22.00 น.

ราคาบัตร อาร์ต อินพาราไดส์ กรุงเทพ

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

1 มกราคม 2563 -31 ตุลาคม 2563

ประเภทตั๋ว

ราคาอาร์ตอินพาราไดส์

ชาวไทย ผู้ใหญ่

180 บาท

ชาวไทย เด็ก ( สูง 101- 130 ซ.ม.)

120 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ

350 บาท

ชาวต่างชาติ เด็ก ( สูง 101- 130 ซ.ม.)

170 บาท

จองอาร์ตอินพาราไดส์กรุงเทพ 027585154

   

หมายเหตุ : 
เด็กความสูง ต่ำกว่า 100 ซ.ม. ฟรีค่าเข้าชม

 

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า เอสพละนาด ชั้น 4 ห้อง 408

พิกัด GPS: 13.766569, 100.569332