หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ นอกสถานที่ นาฏย ศาลา หุ่น ละคร เล็ก หุ่น ละคร เล็ก โจ หลุย ส์ การ แสดง หุ่น ละคร เล็ก โรง ละคร เล็ก ตั๋ว บัตรเข้าชมJoe Louis Theater ,Thaipuppet, Naatayasala Hun Lakorn Lek นาฏย ศาลา หุ่น ละคร เล็ก หุ่น ละคร เล็ก โจ หลุย ส์ การ แสดง หุ่น ละคร เล็ก โรง ละคร เล็ก ตั๋ว บัตรเข้าชมนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ เธียร์เตอร์ จัดแสดงนอกสถานที่

หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ชุด  หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

จากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ตัดตอนที่หนุมานมาถึงสระโบกขรณีที่มัจฉานุเฝ้ารักษาด่านอยู่ทั้ง 2 ได้ต่อสู้กัน จนในที่สุดจึงรู้ความจริงว่ามัจฉานุเป็นบุตรของหนุมานอันเกิดจากนางสุพรรณมัจฉา เป็นการแสดงที่ให้ความสนุกสนาน และแสดงถึงความน่ารักของหนุมานกับมัจฉานุที่สื่อความรัก

ระหว่างพ่อกับลูกได้อย่างประทับใจ

นักแสดง 6 ท่าน หุ่น 2 ตัวละคร การแสดงประกอบ CD เวลาแสดง 15 นาที

เนื้อที่แสดงขั้นต่ำ 6 x 4 เมตร (ไม่รวมแสง สี เสียง และ ค่าเดินทาง )

เหมาะสำหรับงานเทศกาลทั่วไป ได้หลายโอกาส เช่น งานเลี้ยง, งานบุญ, งานพระราชทานเพลิงศพ, งานการกุศล ฯลฯ

** การแสดงชุดนี้ หุ่นจะลงมาสร้างความสนุกสนานกับผู้ชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง