หาดใหญ่ – เกาะปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ –หาดใหญ่ 1 วัน

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 – 6 fax +(662) 758 6296 e-mail [email protected]
site program by K2 inter medias Ltd., Part.