>>> หอฝิ่น

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ นี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยนะครับ อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเลยครับ

ที่นี่เค้า ลงทุนเจาะอุโมงค์เข้าไป ทะลุภูเขาแล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในครับ เนื่อหาการจัดแสดง ก็เกี่ยวกับฝิ่นทั้หมด แต่เค้ามิได้ อนุญาตให้ถ่ายรูปภายใน นะครับ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งท่านได้ ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และความเป็นอยู่ของประชาชน และมี โครงการบำบัดชาวบ้าน ที่ติดยา อีกด้วย หอฝิ่นนี้มีการจัดแสดง ทุกอย่างเกี่ยวกับฝิ่น ทั้งข้อดี ข้อเสีย ภายในจัดการ นำเสนอได้อย่างทันสมัย เรียกได้ว่า ทันสมัยที่สุด ซึ่งผู้ที่เข้าชมจะได้เพลิดเพลินและได้รับรู้ โทษของยาเสพติดประเภทนี้ อยากให้ทุกๆท่านได้ไปชมกันนะครับ ตัวอาคารมีทั้งหมด 2ชั้น จะเล่าเรื่องราวของฝิ่นตั้งแต่ อดีต จน ปัจจุบัน เลยครับ แต่ตอนแรกที่เดินเข้าอุโมงค์ เนี่ย น่ากลัวดีครับ เค้าทำให้เราปรับอารมณ์ ก่อนเข้าชมได้ดีเลยทีเดียว ต้องไปชมเองครับ ถึงจะรู้ว่าที่นี่มีคุณค่าเพียงใด