หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก – / – / ค่ำ – ลงทะเบียนเข้าพักที่ “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท” พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร “ครัวนางย่อน”

วันที่สอง เช้า / เที่ยง / เย็น เช้า เสร็จจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือคุระบุรี เพื่อลงเรือ Speed Boat จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึงอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ พาท่านดำน้ำชมความสวยงามของปะการังน้ำตื้น 1 – 2 จุดในช่วงเช้า เที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน หลังจากนั้นดำน้ำตื้นอีก 1 จุด ในช่วงบ่าย จากนั้นพาท่านไปเที่ยวที่หมู่บ้านชาวเล ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาว มอเก็น แล้วจึงเดินทางกลับที่พักที่ “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เช้า / – / -เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วจัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรณีที่ท่านยังไม่รีบเดินทางกลับ ท่านสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ใน เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้อีกด้วย

จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง เกาะดอริลลา, อ่าวพักกาด, อ่าวจาก, อ่าวเต่า,
อ่าวแม่ยาย, อ่าวมังกร ประมาณ 3 – 4 จุด / ทริป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น