หมู่เกาะทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะไหง – ถ้ำเลเขากอบ

ราคา :
อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,699 บาท

อัตรานี้รวม
รถปรับอากาศ , เรือนำเที่ยว , ทัวร์ดำน้ำ , อาหาร 7 มื้อ , ที่พัก เกาะไหง พักลม 1 คืน /
โรงแรมวัฒนาปาร์ค 1 คืน

อัตรานี้ไม่รวม
** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **