หมู่เกาะตะรุเตา – หลีเป๊ะ – จาบัง – หินงาม – ราวี – อาดัง ( 5 วัน )

ราคา :
อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,699 บาท

อัตรานี้รวม
รถปรับอากาศ , เรือเฟอร์รี่ ,ทัวร์ดำน้ำ , อาหาร 9 มื้อ ,ที่พัก , ตะรุเตาคาบาน่า
เกาะหลีเป๊ะ พัดลม 2 คืน

หมายเหตุ พักบังกะโลปรับอากาศ เพิ่มท่านละ 800 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **