สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี บัตรเข้าชม ไดโนเสาร์ ราคาบัตร สวนนงนุช ราคาพิเศษ NONG NOOCH GARDEN AND RESORT

รหัส TKE 015

เวลาแสดง สวนนงนุช พัทยา

ทุกวัน 09.00 – 18.00

รอบการแสดงมีเวลาเท่าไหร่บ้าง ??
รอบการแสดง 4 ภาค และ การแสดง ช้างแสนรู้
เมื่อท่านซื้อบัตรเช้าชม + การแสดงโชว์ ดังกล่าวท่านสามารถ เข้าชมโชว์เมื่อใดก็ได้ตามรอบที่ระบุ

เช้า รอบที่1   10:30 – 11.30 น.

บ่าย
รอบที่2   13:30 – 14.30 น.

รอบที่3   15:00 – 16.00 น. รอบที่4   16:00 – 17.00 น. รอบที่5   17:00 – 18.00 น.

ค่าเข้าสวนนงนุช ส่วนลดสูงสุด

ราคา

ชาวไทย
ผู้ใหญ่

ชาวไทย
เด็ก 90- 130 ซ.ม.

ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่

ชาวต่างชาติ
เด็ก 90- 130 ซ.ม.

** บัตรผ่านประตู หมายถึง บัตรเข้าชมสวน และ หุ่นไดโนเสาร์ **

รายการที่ 1
บัตรผ่านประตู (สวน+ไดโนเสาร์)

190

350

250

รายการที่ 2
บัตรผ่านประตู  +

โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง

350

210

500

400

รายการที่ 3
บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง + อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ท์นานาชาติ

800

500

1,000

800

รายการที่ 4
บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง
+ รถรับส่ง ไปกลับ พัทยา – สวนนงนุช

1,000

600

1,000

600

รายการที่ 5
บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง + อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ท์นานาชาติ

+ รถรับส่ง ไปกลับ พัทยา – สวนนงนุช

1,400

900

1,400

900

จอง สวนนงนุช โทร 027585154หากไม่ต้องการเดินชม จะมีรถนั่งชมหรือไม่ ??

ภายในสวนมีบริการ รถเที่ยวชมตามจุดต่างๆ เริ่มต้นที่ท่านละ 50 บาท

สามารถนำรถยนต์ส่วนตัว เข้าชมได้หรือไม่ ??

สวนนงนุชไม่อนุญาติให้นำรถยนต์ส่วนตัวขับเข้ามาชมภายในสวน นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้ฟรี บริเวณลานจอดรถ