สนุกกับกิจกรรม บนเกาะ เฮ 1วัน

อัตราค่าบริการ        
ผู้ใหญ่ท่านละ                           750 บาท                              
เด็ก (4 – 12 ปี) ท่านละ             550 บาท

อัตรานี้รวม                  รถรับส่งโรงแรม – ท่าเทียบเรือ, อุปกรณ์ ดำผิวน้ำ และอุปกรณ์เพื่อปลอดภัย, อาหารกลางวัน และผลไม้บนเรือ, มัคคุเทศก์ มากประสบการณ์, ประกันภัย

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวก -เพื่อความสะดวกสบายของท่านขณะเดินทางเราขอแนะนำให้ท่านรับประทานยาแก้เมาเรือก่อนเวลาลงเรือ อย่างน้อย 30 นาที -นำของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แว่นกันแดด ครีมกันแดด รองเท้าสวมสบายๆ และผ้าขนหนู ติดตัวไปด้วย

-ไม่ควรนำสิ่งของมีค่า เช่นเครื่องประดับไปด้วย

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **