ล่องแพ ไทรโยค แควน้อย แควใหญ่ บริการล่องแพ แพเมืองกาญจนบุรี แพให้เช่า rafting

แพล่องชมธรรมชาติ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แม่น้ำแควใหญ่

เริ่มล่องจากท่าเรือ ล่องตาม แม่น้ำแคว ถึง แม่น้ำสามสี แล้ววกกลับ ลักษณะแพ 2 ชั้น จุได้ 70-100 ท่าน ล่องได้ทั้งกลางวัน และเย็น สามารถนำคาราโอเกะลงแพได้

เหมาะสำหรับมาเป็นหมู่คณะหรือประชุมสัมมนา

เหมาลำ
อัตราค่าบริการ :
เหมาลำ 70 ท่าน ราคาเริ่มที่ 5,000 บาท
เหมาลำ 100 ท่าน ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท

อัตรานี้เฉพาะราคาเหมาลำเท่านั้น ไม่รวม : ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มต่างๆ, คาราโอเกะ

อัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายอื่นๆ : – อาหารกลางวัน ท่านละ 250 บาท – อาหารเย็น ท่านละ 400 บาท – เครื่องดื่มค๊อกเทล ท่านละ  180 บาท – Soft Drink ท่านละ 90 บาท

– กรณีต้องการคาราโอเกะ ชำระเพิ่ม 2,500 บาท

หมายเหตุ :
ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของกรุ๊ปที่เดินทาง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 


ล่องแพ แม่น้ำแคว ยามเย็น นอกจากนี้ยังมีแพสำหรับล่องแม่น้ำแคว เฉพาะตอนเย็น (Dinner Raft ) ลักษณะแพชั้นเดียว ไม่มีหลังคา จุได้ 8-10 ท่าน

ระยะเวลาในการล่อง ตั้งแต่ 18.00 – 19.00 น.

อัตราค่าบริการ :   ราคาเริ่มต้นที่ ท่านละ 700 บาท

อัตรานี้ไม่รวม : ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มต่างๆ, คาราโอเกะ