ล่องแก่ง ลำน้ำว้า ตอนล่าง แม่จริม (เหมาลำ)

รายละเอียด :
กำหนดการเดินทาง ช่วงเช้า 06.00 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดน่าน รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) 07.30 น. พร้อมที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม 09.00 น. บ้านน้ำปุ๊ รับฟังการสาธิตวิธีการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยขณะล่องแก่ง 09.30 น. ลงเรือยางรับความตื่นเต้น ที่แก่งสาลี่ สนุกสุดมันส์ กับแก่งหลวง

11.30 น. แก่งไทร เรือยางโลดแล่นเหนือสายน้ำ ผ่านแก่งไฮ เร้าใจแก่งตึก แก่งโตน แก่งสามเส้า แก่งบ่อ แก่งกระทิง จนถึงแคมป์ช้าง สละเรือยาง ลงเล่นน้ำ ก่อนนำท่านกลับสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่

กำหนดการเดินทาง ช่วงบ่าย 11.30 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดน่าน รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) 12.30 น. พร้อมที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม 14.00 น. บ้านน้ำปุ๊ รับฟังการสาธิตวิธีการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยขณะล่องแก่ง 14.30 น. ลงเรือยางรับความตื่นเต้น ที่แก่งสาลี่ สนุกสุดมันส์ กับแก่งหลวง

17.00 น. แก่งไทร เรือยางโลดแล่นเหนือสายน้ำ ผ่านแก่งไฮ เร้าใจแก่งตึก แก่งโตน แก่งสามเส้า แก่งบ่อ แก่งกระทิง จนถึงแค้มป์ช้าง สละเรือยาง ลงเล่นน้ำก่อนนำท่านกลับสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่