ล่องแก่งน้ำเข็ก พัก ทรัพย์ไพรวัลย

ราคา :
อัตราค่าบริการ
ท่านละ 1,950 บาท

อัตรานี้รวม ค่าที่พัก 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่มของว่าง + ค่าเรือยางล่องแก่ง + ค่ารถรับกลับ จากน้ำตกแก่งซอง+ ค่าประกันภัย+ ค่าชูชีพ + หมวกกันน็อคและค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง ** หมายเหต ุ1.โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและกำหนดการได้ตามความเหมาะสม 2.สิ่งที่ควรนำติดตัว เสื้อยืดแขนยาวสีเข้ม, กางเกงที่สวมสบายและน้ำหนักเบา, รองเท้าแตะ ยางรัดส้น,ครีมกันแดด ( ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไป )

3.ผู้ร่วมเดินทางในรายการนี้ ควรว่ายน้ำและช่วยเหลือตัวเองได้บ้างพอสมควร

อัตรานี้ไม่รวม
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %