ล่องเรือ STAR CRUISES STAR PISCES สตาร์ไพเซส ฮ่องกง – น่านน้ำสากล- ฮ่องกง

เดินทาง 3 คืน (วันอาทิตย์) คีลุง – อิชิกากิ – นาฮ่า –คีลุง วันที่ 17 & 24 เม.ย. / 01,08,15,22 & 29 พ.ค./ 05, 19 & 26 มิ.ย./

17 & 24 ก.ค./ 07, 21 & 28 ส.ค./ 04, 11 & 25 ก.ย./ 02, 09, 16 & 23 ต.ค.54

วันเดินทาง    

เส้นทาง

เรือเทียบท่า

  เช็คอิน       

เรือออกเดินทาง

วันอาทิตย์

คีลุง

1230 – 1430

1600

วันจันทร์       

อิชิกากิ

0800(0900)

1700(1800)

วันอังคาร           

นาฮ่า

0800(0900)

1800(1900)

วันพุธ             

คีลุง

1600

เดินทาง 3 คืน (วันอาทิตย์) คีลุง – นาฮ่า (ค้างคืน) – คีลุง
วันที่ 3 & 31 ก.ค.54

วันเดินทาง    

เส้นทาง

เรือเทียบท่า

  เช็คอิน       

เรือออกเดินทาง

วันอาทิตย์

คีลุง

1230 – 1430

1600

วันจันทร์       

นาฮ่า

1600 (1700)

วันอังคาร           

1600 (1700)

วันพุธ             

คีลุง

1700