ล่องเรือ Manohra Chrismas Eve Dinner Cruises เรือมโนราห์ ล่องแม่ วัน คริสมาสต์ อีฟ กรุงเทพ ล่องเรือดินเนอร


อัตราค่าบริการต่อท่าน


– Special International Menu
รายการอาหาร ใน  Special International menu คลิก
ผู้ใหญ่ท่านละ  2,800 บาท
เด็ก 4-12 ปี  1,500 บาท

– Gold Menu
 รายการอาหาร ใน Gold menu คลิก
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,000 บาท
เด็ก 4 – 12 ปี   1,000 บาท

– Silver Menu 
รายการอาหาร ใน Silver menu คลิก
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,600 บาท
เด็ก 4 – 12 ปี 900 บาท

หมายเหตุ
– ** Gold Menu และ Silver menu   ไม่รวมน้ำดื่ม


อัตรานี้รวม:

– การล่องเรือ มโนห์รา – อาหาร  – ประกัน – เจ้าหน้าที่บรรยาย (ภาษาอังกฤษ)