ล่องเรือ แม่น้ำสะแกกรัง ผ่อนคลายสู่สายน้ำแห่งชีวิต อาหารดี อากาศบริสุทธิ์

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมที่ 1

เชิญท่านพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติกับวิถีไทยไปตามลำน้ำสะแกกรังด้วยเรือโบราณ ลิ้มรสอาหารและผลไม้ไทยพร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ ขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการล่องเรือในความเป็นส่วนตัว ค่าบริการ

2 ท่าน ท่านละ 1,600 บาท

3 – 5 ท่าน ท่านละ 1,200 บาท
6 – 9 ท่าน ท่านละ 960 บาท
10 – 14 ท่าน ท่านละ 700 บาท
15 ท่าน ท่านละ 650 บาท

โปรแกรมที่ 2

อีกรูปแบบในความเป็นส่วนตัวให้ท่านเลือก พร้อมบริการของว่าง ผลไม้ ชา กาแฟ ค่าบริการ

2 – 3 ท่าน ท่านละ 980 บาท

4 – 6 ท่าน ท่านละ 750 บาท
7 – 9 ท่าน ท่านละ 700 บาท
10 – 14 ท่าน ท่านละ 600 บาท
15 ท่าน ท่านละ 500 บาท

โปรแกรมที่ 3

หรือจะเลือกเดินทางร่วมกัน พร้อมบริการของว่างและผลไม้

ค่าบริการ ท่านละ 450 บาท

เรือออกจากท่า ช่วงเช้า 09.30 น. ช่วงบ่าย 15.00 น.

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

อัตรานี้รวม

-โปรแกรมล่องเรือตามรายการ – เรือนำเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่บริการ

– อาหารตามโปรแกรม