ล่องเรือ ชัยนาท อุทัยธานี แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด วิถีชีวิต

รายละเอียด

รายการที่ 1

ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ทางสายน้ำเรือเจริญศรีนาวา สัมผัสกับบรรยากาศและวิถีชีวิตสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาท และสะแกกรัง อุทัยธานี สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ลีลาศ รำวง อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารหลากหลาย

ที่ท่านสามารถเลือกตามใจชอบ

1.วัดพระยาตาก กราบสักการะหลวงพ่อหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ประดิษฐานที่วิหารของวัดพระยาตาก แล้วนอกจากนั้น ท่านยังได้สักการะรูปปั้นหลวงปู่ศุข เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนออกเดินทางไปยังวัดต่างๆ

2.วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทของจังหวัดชัยนาถ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ชมบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเก้าห้อง ชมความอลังการและสวยงามของวิหารเก้า องค์พระบรมธาตุ พระอุโบสถ ห้องที่มีอายุหลายร้อยปี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยกรมศิลปากร ชมพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ที่หาชมได้ยากที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาถมุนี 1 ใน 27 พิพิธภัณฑ์ของไทย ชมความงามของหลวงพ่อเพชร พระที่ได้รับฉายานามว่า มีความงามอีกองค์หนึ่งของเมืองไทย

3.วัดพรวน กราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ ที่ชาวบ้านแถวนี้ต่างขนานนามท่านว่า พระพุทธรูปปากแดง

พระประธานองค์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด

4.วัดงิ้ว กราบสักการะพระพุทธรูปในสมัยเชียงแสนที่หาชมได้ยาก

5.วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม กราบสักการะหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ชื่อดัง พระอาจารย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

และหลวงพ่อช้าง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ

6.วัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวงของจังหวัดชัยนาถ และเป็นวัดประจำจังหวัดชัยนาถ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยา

ดังปรากฏหลักฐานใบเสมาคู่ ขึ้นบันได 100 ขั้น เพื่อขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าขานว่าท่านลอยน้ำมากับหลวงพระดังหลายองค์ อาทิ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

7.วัดปากคลองมะขามเฒ่า กราบสักการะหลวงปู่ศุข พระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย

ชมต้นกำเนิดแม่น้ำท่าจีน ทำทานให้อาหารปลาหน้าวัด

8.วัดยาง จังหวัดอุทัยธานี กราบสักการะพระพุทธรูปบนศาลาการเปรียญ

9.วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี กราบนมัสการหลวงพ่อฤๅษีลิงดำในวิหารแก้ว ชมความอลังการ

และความงามของสิ่งก่อสร้างภายในวัด อาทิเช่น ปราสาทองคำ วิหารแก้ว เป็นต้น

โปรแกรมล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด ภายใน 1 วัน กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป

8.30 น. ถึงท่าเรือเจริญศรีนาวาจังหวัดชัยนาถ กราบนมัสการหลวงพ่อหิน วัดพระยาตาก

9.09 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือเจริญศรีนาวา หน้าวัดพระยาตาก เพื่อล่องเรือไปวัดวัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดที่ 2
9.20 น. ลงเรือที่ท่าเรือหน้าวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ใช้เวลา 40 นาที
10.00 น. ล่องเรือถึงวัดพรวน ลงเรือไปกราบนมัสการพระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นวัดที่สาม
10.15 น. ล่องเรือถึงวัดงิ้ว ลงเรือไปกราบนมัสการพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนในวิหารของวัดงิ้ว เป็นวัดที่ 4
10.30 น. ขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดงิ้ว ล่องเรือไปวัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม
11.30 น. ลงเรือไปกราบนมัสการหลวงพ่อคง เป็นวัดที่ 5
11.45 น. ถึงวัดธรรมามูลวรวิหาร ขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อธรรมจักร เป็นวัดที่ 6 จากนั้นขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

12.45 น. ล่องเรือถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า ลงเรือไปนมัสการหลวงปู่ศุข พักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลา 45 นาที

13.30 น. ถึงท่าน้ำวัดยาง เดินทางไปกราบนมัสการพระวัดที่ 8 และเดินทางโดยรถสามล้อไปยังวัดท่าซุง วัดที่ 9 ซึ่งเป็นวัดสุดท้าย หลังจากนั้นเดินทางกลับ

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
จำนวน 20 – 29 ท่าน ราคาท่านละ 650 บาท
จำนวน 30 – 39 ท่าน ราคาท่านละ 550 บาท
จำนวน 40 – 50 ท่าน ราคาท่านละ 450 บาท

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

อัตรานี้รวม เรือล่องนำเที่ยว – เจ้าหน้านำเที่ยว – อาหารบริการแบบเซตโต๊ะ 1 มื้อ – ประกันการเดินทาง