ล่องเรือ กับเรือ อังสนา Angsana River Cruise

อัตราค่าบริการ ท่าเรือ               ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ

บริการเหมลำเรือ            ( 3 ชั่วโมง )

เรืออังสนา           จุได้ 150 – 300 ท่าน       ราคาท่านละ 970 บาท (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารเย็น)
เรือซินดิต           จุได้ 80 – 120 ท่าน          ราคาท่านละ 950 บาท (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารเย็น) อภินันทนาการ     เครื่องดื่มต้อนรับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

เหมาลำเฉพาะเรือเปล่า  ( 3 ชั่วโมง )
เรืออังสนา           จุได้ 150 – 300 ท่าน        ราคา 85,000 บาท  

เรือซินดิต           จุได้ 80 – 120 ท่าน          ราคา 35,000 บาท  

รายการอาหารเพิ่มเติม มินิค๊อกเทล         350 บาท/ท่าน/มื้อ            ค๊อกเทล                          480 บาท/ท่าน/มื้อ

ซอฟดริ้งค์           60 บาท/ท่าน/มื้อ              เบียร์สดสิงห์(30ลิตร)         4,500 บาท

ดนตรีพร้อมเครื่องดนตรี 4 ชิ้น                    13,000 บาท
อิเล็คโทน – คาราโอเกะ                               7,500 บาท