ล่องเรือแม่ปิง เวียงกุมกาม ดินเนอร์ จ.เชียงใหม่

 
 

รายละเอียด บริการเรือหางยาว (2-4 ที่นั่ง ) เรือเอี้ยมจุ้น(เรือไม้สักโบราณ)(10-24 ที่นั่ง) หรือเรือทานอาหาร (48 ที่นั่ง ) ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ณ วันเดินทาง ลงเรือที่ท่าเรือวัดชัยมงคล นำคณะท่านขึ้นไปทางเหนือประมาณ 8 ก.ม. (ประมาณ 45 นาที) เพื่อชมบรรยากาศ ธรรมชาติ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปิง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ ของเมืองเชียงใหม่ ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำปิง หรือ “แม่ระมิงค์” ในระหว่างทาง จะมีพนักงานบรรยาย สถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง และจะหยุดเที่ยวชมปลายทางที่บ้านชาวนา บ้านชาวนา นำคณะท่านเดินเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศที่มีกลิ่นไอของความเป็นพื้นบ้านของไทยเรา ชมพืชผักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน  สมุนไพรในการทำยาพื้นบ้าน ต่างๆ หลากหลายชนิด ชมนาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ชมอุปกรณ์การทำประมงน้ำจืด อุปกรณ์ การทำนา สาธิตการโม่ข้าว  สีข้าว ฝัดข้าว ชมและศึกษาประวัติแม่น้ำปิงตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไหลไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนลำไม้ไผ่  พร้อมทั้งบริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยไม่อั้นให้ฟรี  นอกจากนี้คณะท่าน สามารถสั่งทานอาหารได้ที่บ้านชาวนา  ทางเรามีบริการ  ข้าวซอย ผัดไทย ขนมหวานไทยๆ กาแฟโบราณ กาแฟสด และของฝากต่างๆ (ข้าวซอย-ผัดไทย ของว่าง ขนมไทย เครื่องดื่ม ของฝาก) รายการนี้เป็นการ นั่งเรือไปกลับ หรือ เที่ยวเดียว โดยคณะท่านสามารถ ลงเรือที่วัดชัยมงคลและขึ้นเรือได้ที่บ้านชาวนา

หรือ ลงเรือที่ท่าเรือบ้านชาวนาและขึ้นเรือได้ที่วัดชัยมงคล

รายการ

ผู้ใหญ่ 2-9 ท่าน /ท่านละ

เด็กอายุ 5-9 ปี / ท่านละ

ล่องเรือแม่น้ำปิง ไปกลับ (2 ช.ม.)

500

250

ล่องเรือแม่น้ำปิง เที่ยวเดียว ( 1 ช.ม.)

480

240

ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมข้าวซอย ( 2 ช.ม.ครึ่ง )

550

225

ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมอาหารไทยชุด ( 2 ช.ม.ครึ่ง )

700

350

จองเรือ ล่องแม่ปิง โทร 027585154

หมายเหตุ
อัตราข้างต้น เป็นอัตราสำหรับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เท่านั้น กรณีผู้เดินทางเป็น ผู้ใหญ่1 ท่าน ต้องชำระ เท่ากับ 2 ท่าน

หรือ กรณีผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ต้องชำระเท่ากับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  กิจกรรมตามโปรแกรม

กรณี หากท่านต้องการรถ รับ – ส่ง กรุณา สอบถาม

บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

รหัส CR 43 เวลาล่องเรือเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่

ทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบ 09.00 น., รอบ 11.30 น., รอบ 14.00 น., รอบ 16.00 น.

รายละเอียด

บริการ เรือ ขนาด 20-25 ที่นั่งสะดวกสบาย ซึ่งจะนำคณะของท่าน ล่องไปทางใต้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและธรรมชาติสองฟากฝั่งน้ำปิงจากท่าลงเรือจนถึง ท่าเรือลุงปรีชา หน้าวัดเจดีย์เหลี่ยมประมาณ 20 นาที จากนั้น นั่งรถม้า หรือ รถราง แล้วแต่คณะท่านต้องการ รถม้าอย่างต่ำ 2 ท่าน รถราง อย่างต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป นั่งชมความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมืองเก่าเวียงกุมกามแห่งนี้ แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และชมโบราณสถานที่สำคัญซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในเวียงกุมกาม ทั้ง 6 แห่ง  โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมงและกลับมายังท่าเรือลุงปรีชาอีกครั้ง ท่าเรือลุงปรีชา บริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี จากนั้นพาคณะของท่านนั่งเรือกลับโดย ใช้เวลาในการ

เดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง

ราคาล่องเรือ เวียงกุมกาม
ผู้ใหญ่ (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 680 บาท
เด็กอายุ 5 – 9 ป    ท่านละ 340 บาท

จองเรือล่องเวียงกุมกาม โทร 027585154

บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

 
  

  

รหัส CR 43 เวลาล่องแม่ปิง ดินเนอร์ รับประทานอาหารค่ำ เชียงใหม่

ทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบ 09.00 น., รอบ 11.30 น., รอบ 14.00 น., รอบ 16.00 น.

รายละเอียด

บริการทานอาหารเย็นบนเรือทุกค่ำคืน ชมบรรยากาศ ทัศนียภาพแสงสียามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิง ล่องเรือผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ และสถานที่สำคัญต่างๆ ซึมซับความรู้สึก ความประทับใจกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ที่เรียบโล่ง

ไร้มลพิษและคลื่นใหญ่ พร้อมทานอาหารไทยบนเรือ ประทับใจกับการบริการที่เป็นมิตร  อาหารที่สะอาดรสชาดอร่อย

ราคาล่องเรือแม่ปิง รับประทานอาหารค่ำ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 550 บาท
เด็กอายุ 5 – 9 ป    ท่านละ 275 บาท

เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไปคิดอัตราผู้ใหญ่
** สามารถ จัดเดินทางเฉพาะคณะของท่านได้ ในราคาพิเศษ **

หมายเหตุ: ท่านสามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้ มีค่าบริการเพิ่มเติม

รายการอาหารชุดจะมี

ต้มยำกุ้ง ผัดผักรวม ผัดเปรี้ยวหวานปลา ปอเปี๊ยะทอด ข้าวเปล่า น้ำเปล่า ผลไม้รวม (เครื่องดื่มชำระต่างหาก)

บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

แผนที่ท่าเรือ ล่องเรือแม่ปิง เชียงใหม่