ล่องเรือเกาะเกร็ด แกรนด์เพิร์ล วัดช่องลม นนทบุรี GrandPearl

ทุกวัน 1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่

ราคา 1,200 บาท/ท่าน

เด็ก ( 4 – 10 ปี) 

ราคา 800  บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ , ชา กาแฟ , ค่าเรือล่อง แกรนด์เพิร์ล
รายละเอียด ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล นนทบุรี – กรุงเทพ

13.00 น. ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ แกรนด์เพิร์ล ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้ ในช่วงเวลานี้เรือจะล่องผ่านสถานที่สำคัญริมลำน้ำเจ้าพระยาอาทิ

โบสถ์แม่พระลูกประคำ , วัดกัลยาณมิตร , โบสถ์ซานตาครูส , วัดอรุณราชวราราม , พระบรมมหาราชวัง , สวนสันติชัยปราการ , สะพานพระราม8 , สวนหลวงสะพานพระราม8

16.00 น. เรือ แกรนด์ เพิร์ล เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

แผนที่ท่าเรือ แกรนด์เพิร์ล นนทบุรี กรุงเทพ

พิกัด GPS : 13.944208, 100.533521