ล่องเรืออ่าวพังงา เรือจูนภัทรา JuneBahtra เรือทัวร์อ่าวพังงา

รหัส CR16

13.50- 16.00 น. โดยประมาณ รถรับท่านจากโรงแรม ใน ภูเก็ต สู่ท่าเรือ 17.00 น. เรือออกเดินทางสู่อ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ยามเย็นเรือล่องผ่านเกาะละว้า ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจากบนเรือ 19.20 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่ท์

20.30 น. สมควรแก่เวลาเรือ นำท่านล่องกลับสู่ภูเก็ต ถึงท่าเรือ นำท่าน กลับสู่พัก เวลา 21.30 น. โดยประมาณ

ช่วงเวลา

จอยกรุ๊ป

เหมาลำ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็ก
ไม่เกิน 4 ปี

จูนภัทรา 1,2
( จุ 20 ท่าน )

จูนภัทรา 3
( จุ 30 ท่าน )

1สิงหาคม 58 – 31 ตุลาคม 59

2,300

1,690

ฟรี

ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม

ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม

ค่าบริการรวม
– บริการรับ/ส่ง จากโรงแรมที่พัก ใน จ.ภูเก็ต – บริการอาหาร บุฟเฟ่ท์ และ ผลไม้ ชา กาแฟ – น้ำดื่ม และ ซอฟท์ดริ๊งค์ หมายเหตุ – รายการการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

รหัส CR16

07.30 น. โดยประมาณ รถรับท่านจากโรงแรม ในภูเก็ต สู่ท่าเรือ 09.00- 11.59 น. เรือออกเดินทางสู่อ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของอ่าวพังงา ซึ่งเป็นเขาหินปูน 12.00 น. นำท่านลงเรือหางยาว เที่ยวชม เขาปันหยี และ เกาะตาปู หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายให้ท่านอิสระ กับการพักผ่อน เล่นน้ำ อาบแดด ก่อนจะออกเดินทางกลับ

18.00 เรือกลับสู่ท่าเรือ ภูเก็ต นำท่านสู่โรงแรม

ช่วงเวลา

จอยกรุ๊ป

เหมาลำ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็ก
ไม่เกิน 4 ปี

จูนภัทรา 1,2
( จุ 20 ท่าน )

จูนภัทรา 3
( จุ 30 ท่าน )

1 สิงหาคม 58 – 31ตุลาคม 59

3,450

2,450

ฟรี

ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม

ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม

ค่าบริการรวม
– บริการรับ/ส่ง จากโรงแรมที่พัก ใน จ.ภูเก็ต – บริการอาหาร กลางวัน และผลไม้ ชา กาแฟ – น้ำดื่ม และ ซอฟท์ดริ๊งค์ – บริการเรือหางยาว หมายเหตุ – รายการการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก – มีมัคคุเทศก์ นำเที่ยว ภาษาอังกฤษ/ เยอรมัน / ฝรั่งเศส ให้บริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม