ล่องเรืออยุธยา ไวท์ออร์คิด

ทุกวัน 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562
ผู้ใหญ่

ราคา 1,550 บาท/ท่าน

เด็ก ( 4 – 10 ขวบ) 

ราคา 1,150  บาท/ท่าน

** กรณีต้องการ รถ รับและส่ง โรงแรมในเขตเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 150 บาท

อัตรานี้รวม + ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม

+ รถโค้ช + มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ + อาหารบุฟเฟ่ท์ + ค่าเรือ ไวท์ออร์คิด

รายละเอียด ไวท์ออร์คิด อยุธยา

รายละเอียด ล่องเรือ ไวท์ออร์คิด กรุงเทพ – อยุธยา

06.15 น. พบกันที่จุดนัดพบ ท่าเรือริเวอร์ซิติ้ สี่พระยา

07.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ โดยรถปรับอากาศ

09.00 น. เดินทางถึง พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังฤดูร้อนของไทย ณ. อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เที่ยวชมพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์

พระที่นั่ง เวหาสน์จำรูญ หอวิฑูรย์ทัศนา เป็นต้น

10.30 น.ออกจากพระราชวังบางปะอิน เดินทางสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา เที่ยวชมวัดมหาธาต

ุ ซึ่งเคยมีพระปรางค์ ใหญ่และสูงที่สุดในอยุธยา และยังมี เศียรพระพุทธรูป ที่ถูกต้นไม้ขึ้นปกคลุมเกี่ยวรัดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ ชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะมาเที่ยวชม และถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่

เที่ยวชม

วัดหน้าพระเมร ุ วัดเพียงวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่เสียหายจากสงคราม สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของค่ายพม่า ในการ บัญชาการศึกเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา ชมพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีศรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่งดงามที่สุดในไทย นอกจากนี้ยังมีพระคันธารราฐ พระพุทธรูปเก่าแก่สลักจากศิลาเขียวสมัยทวาราวดี ซึ่งคาดว่าจะอัญเชิญมาจากนครปฐม ซึ่งถือว่าเป็นเป็นพระพุทธรูปในยุคก่อนอาณาจักร ศรีวิชัย และ สุโขทัย เสียอีก

จากนั้นเที่ยวชม

วัดโลกยสุธาราม ที่ซึ่งประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ เป็นที่คุ้นตาของนักท่องเที่ยว

12.30 น.เดินทางสู่ ท่าเรือ วัดโพธ์บ้านอ้อย จ.นนทบุรี ต้อนรับท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซ

13.30 น.เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์ ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อมบริการ อาหาร บุฟเฟ่ท์นานาชาติ บนเรือ
15.00 น.บริการ ชา- กาแฟ บนเรือ ระหว่างการเดินทางกลับ ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิต ริมฝั่งเจ้าพระยา เดินทางผ่านชม วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด ที่ตั้งของเจดีย์มุเตา หรือเจดีย์เอียง เมื่อเรือเริ่มเข้าเขต กรุงเทพ ยังสามารถชม ทัศนียภาพของ อาคาร และ สถานที่ต่างๆ อาทิ สะพานกรุงธน วังบางขุนพรหม สะพานพระรามแปด โรงพยาบาลศิริราช ป้อมพระอาทิตย์ พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร

โรงเรียนราชินิ วัดประยูรวงศาวาส สะพานพุทธ โบสถ์กัลหว่าห์ ฯลฯ

15.45 น.เรือเดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

รายการอาหารบนเรือ

โคลคัทไก่ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ต้มยำกุ้ง เค้กหลากหลายชนิด
ขนมปังหน้ากระเทียม ยำทูน่า ซุปหัวหอม ผลไม้ตามฤดูกาล
  ยำหัวปลีใส่กุ้ง เนื้อย่างซอสพริกไทย คาราเมลคัสตาร์ด
  ส้มตำไทย ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง ขนมไทย
  ลาบไก่ แกงมัสมั่นไก่ กาแฟและชา
    ผัดไทย  
    ไก่เหล้าแดง  
    ผัดผักรวม  
    สปาเก็ตตี้ คาโบน่าร่าไก่  
    ทอดมันปลา  
    มันฝรั่งทอด  
    ข้าวผัดปู  
    ข้าวสวย  

แผนที่ท่าเรือ ไวท์ออร์คิด อยุธยา

พิกัด GPS : 13.730263 , 100.513709