ล่องเรือสำราญ Star Cruise Super Star Libra ปีนัง –ภูเก็ต– กระบี่ – ปีนัง

4 วัน  ปีนัง-ภูเก็ต-กระบี่-ปีนัง

Low

ม.ค. : 8 , 15 ก.พ.: 5 , 12 , 19 , 26 มี.ค. : 4, 11 , 18 พ.ค. : 13 , 27 มิ.ย. : 10 , 24 ก.ค. : 8 , 22 ส.ค. : 5 , 19 ก.ย. : 2 , 16 พ.ย. : 4 , 11 ,18 , 25

ธ.ค. 2 , 9 , 16

Mid

มี.ค. : 25 เม.ย. : 1 , 15 , 29 ก.ย. : 30

ต.ค. : 7 , 14 , 21 , 28

Peak