ล่องเรือปีใหม่ 2017 แกรนด์เพิร์ล

ผู้ใหญ่ ราคา 4,200 บาท/ท่าน
เด็ก ( 4– 10 ขวบ)  ราคา  2,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
เครื่องดื่มต้อนรับ อาหารมื้อค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนเรือ แกรนด์เพิร์ล (ไม่รวมเครื่องดื่ม) วงดนตรีสดสไตล์ ป๊อป แจ๊ส การแสดง และ จับรางวัล ฟรี ซอฟท์ดริ๊งค์ ไวน์ท่านละ 1 แก้ว

ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล พร้อมการให้บริการตามโปรแกรม

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

เวลาล่องแกรนด์เพิร์ล ปีใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เวลา 19.20 น. – 24.30 น.

รายละเอียด18.30 น. ลงทะเบียนที่ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 30 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ / ชั้น1 ท่าเรือที่ 2 )
19.30 น.

ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ พร้อมชมการแสดงรำไทยที่งดงาม (ชุดที่ 1) เชิญทุกท่านรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และชื่นชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ วันอรุณฯ วัดกัลยาณมิตร พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และสะพานพระราม 8 พร้อมขับกล่อมด้วย เสียงดนตรีสไตล์ ป๊อป และแจ๊ส 21.30 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมจับรางวัล และ มอบของรางวัล 22.00 น.22.20 น23.00 น. ร่วมสนุกสนาน ไปกับเสียงเพลงดนตรีสด สลับกับการเปิดแผ่นจาก DJ 24.00 น . ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า..Countdown ฉลองปีใหม่ 2017 พร้อมกับเปิดไวน์ “Happy New year 2017” และชมดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตากลางแม่น้ำเจ้าพระยา 24.30 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ **

 

 

GPS ::: พิกัด 13.730263 , 100.513709