>>>รถเช่า รถตู้ ภูกระดึง จ. เลย สู่ กรุงเทพๆ

พาท่านสู่จุดหมาย เพื่อพิชิตภูกระดึง เพียงท่านละ 990 / เที่ยว เท่านั้น

กรุงเทพฯ — ภูกระดึง จ.เลย ออกเดินทาง06.00 น. โดยรถตู้ VIP ทุกวัน จันทร์ / พุธ / ศุกร์

ภูกระดึง — กรุงเทพฯ ออกเดินทง 15.00 น. โดยรถตู้ VIP ทุกวัน พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์

เงื่อนไขต่างๆ

  • รายการเดินทางนี้ เป็นเพียงการเดินทาง เพื่อ รับ หรือ ส่งเท่านั้น ( tranfer )
  • ท่านสามารถออกเดินทางงเฉพาะ คณะของท่านได้ หาก คณะของท่านมีจำนวน 6 ท่านขึ้นไป
  • หากต้องการเดินทางออกนอก เส้นทาง( กรณี เดินทางฌฉพาะคณะ ของท่าน) ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม อัตราต่างๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้จาก เจ้าหน้าที่ ที่นี่