รถเช่า บริการรถเช่า ขับเอง และ รถเช่าพร้อม พนักงานขับรถ รถเช่าBUDGET บัดเจท jazz altis civic accord camry vigo fortuner crv wish commuter รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ ให้เช่า รถเช่า ขับเอง car rental BUDGET carrent BUDGET car rental

อัตรานี้รวม 

–  ระยะทางไม่จำกัด เติมน้ำมันเอง –  เงื่อนไขการประกันกรณีอุบัติเหตุ   8,000 บาท (Lower Group ) /  10,000 บาท( Higher Group) –  ประกันคุ้มครองบุคคลที่ 3 –  ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน –  การใช้รถทางเดียวระหว่างจุดให้บริการ  (เช่า 7 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย , 4-6 วัน 1,500 บาท  1 – 3 วัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) – ส่งมอบหรือไปรับในรัศมี 30 กม. ของจุดให้บริการ

– รับสะสมไมล์ตามที่สายการบินระบุ

อัตราไม่รวม

– ค่าน้ำมัน – การประกันชีวิตนอกเหนือที่ระบุ – การประกันความเสียหายนอกเหนือจากที่ระบุ – การประกันสูญหาย นอกจากที่ระบุ

– การบริการที่นั่งเด็ก ตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ขับอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ต้องมีบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องมีใบสากลหรือของประเทศไทย ค่าเช่า 1 วัน = 24 ชั่วโมง  หากเกินเวลาคิดค่าบริการเพิ่ม  (หากเกิน 3 ชม.คิดเป็น 1 วัน) เงินประกันล่วงหน้า 20,000 – 40,000 บาท ตัดบัตรเครดิต

ตัวอย่างรถตามรายการ รับประกันเฉพาะรถตามหมวดไม่เจาะจงรุ่น

สำรองบริการออนไลน์ หรือ โทร 02 758 5154- 6