มาเลเซีย เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2คืน (Air Asia)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – สนามบิน KLIA กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
07.05 น. เหิรฟ้า จากกรุงเทพฯ สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD 3571 BKK KUL 07:10 – 10:15) กรุณาเช็คอินก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง // เวลาประเทศมาลาเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 10.20 น. เจ้าหน้าที่รอรับคณะ เดินทางถึง สนามบิน KLIA (กัวลาลัมเปอร์) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเที่ยวชม เมืองใหม่ ปุตราจายา ศูนย์บริหารราชการแห่งใหม่ของสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งอาณาบริเวณ ของเมืองปุตราจายา จะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆของมาเลเซีย สู่ จัตุรัสปุตรา ถ่ายรูปคู่กับเซอรีเปอร์ดาน่า ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งสำนักนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาเลเซีย, มัสยิดปุตรา มัสยิดซึ่งมีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ภายในประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม , สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของทะเลสาบคนขุด ผ่านชมทัศนียภาพของปุตราจายา เช่น พระราชวังขององค์สุลต่าน, บ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี , สวนพฤกษาชาติ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กัวลาลัมเปอร์ นครหลวงที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นเมืองหลวงของสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางพาณิชยกรรม การเมือง และแหล่งบันเทิงต่างๆ เป็นนครที่ห้อมล้อมด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย คือ ดาตารันเมอเดอก้า (จัตุรัสแห่งอิสรภาพ) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ธงชาติอังกฤษได้ถูกชักลงครั้งสุดท้ายเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2500 ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ตั้งของเสาสูง 100 เมตร ซึ่งเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลก เปรียบเสมือนท้องสนามหลวงของมาเลเซีย, อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดซึ่งอดีตเคยเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลอังกฤษก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นศาลสูง ของมาเลเซียในปัจจุบัน, พระราชวังอิสตาน่าอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาเลเซีย นำท่านถ่ายรูปตรงด้านหน้าพระราชวังคู่กับทหารม้าและมหาดเล็กรักษาพระองค์, อาคารคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก [PETRONAS TWIN TOWER] สูง 452 เมตร ผ่านชมทัศนียภาพของ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เช่น หอคอยเคแอลทาวเว่อร์ หอคอยที่สูงอันดับ 4 ของโลก (สูง 421 เมตร) สถานีรถไฟลอยฟ้า , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, อนุสาวรีย์ทหารอาสา แวะโรงงานช็อคโกเล็ต ที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย จากนั้นคณะเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ 18.30 น. คณะเดินทางถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสะดวกปลอดภัย และมีความเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อนาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติไปด้วย) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม เฟิสต์ เวิลด์ อาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมราคาในรายการ) จากนั้นนำท่านอิสระหรือเข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล ฯลฯ (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามเข้า)

วันที่สองของการเดินทาง เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุก ทิมปาร์ค (เช้า / – / -) 07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (1) 10.00 น. อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น สวนสนุกทิมปาร์ค มีเครื่องเล่นมากมายมากกว่า 40 ชนิด จัดว่าใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ทั้งสวนสนุก IN – DOOR (สวนสนุกในร่ม) , Out – DOOR ( สวนสนุก – กลางแจ้ง) เช่น เทอร์โบ ดร๊อป ลองวาดภาพวาสตกลงจากที่สูงกว่า 185 ฟุต สู่พื้นดินในเวลาน้อยกว่า 5 นาที , แกรนด์ฟรีโกคาร์ต – การประลองความเร็วโกคาร์ตพิเศษซึ่งการวิ่งเร็วเป็นหลักสำคัญ (ไม่รวมราคาในรายการทัวร์) หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ FIRST EORLD PLAZA สัมผัสความเย็นของหิมะที่ SNOW WORLD เมืองหิมะ, RIPLEY’S BELIVE OR NOT เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยาก, บ้านผีสิง, ภาพยนตร์ 3 มิติ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, ตู้เกมส์ เป็นต้น (ไม่รวมราคาในรายการทัวร์) หรือ

ช้อปปิ๊งสินค้าแบรนเนมดังที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี เข้าพักโรงแรม เฟิสต์เวิลด์

วันที่สามของการเดินทาง ส่งสนามบิน KLIA – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (เช้า / – / – ) 06.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 2 ) จากนั้นเพลิดเพลิน กับบรรยากาศแบบเมืองในหมอก สายลมและแสงแดด 07.00 น. เดินทางลงจากเก็นติ้ง ไฮแลนด์ 09.00 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD 3574 KUL BKK 20:30 – 21:35) 12.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความระทับใจ
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)