ภูเก็ตแฟนตาซี Phuket fantasea Phuket fantasy บัตรเข้าชม

รหัส TKS002

เวลาแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี


เวลาเปิด ทุกวัน 17.30 – 23.30 น. ปิด วันพฤหัสบดี

เวลารับประทานอาหารเย็น 18.00 – 21.00 น. ประตูโรงละคร เปิดเวลา  20.30 น. รอบการแสดง วันละ 1 รอบ เวลา 21.00 – 22.15 น

** วันหยุดพิเศษอาจมีการเพิ่มรอบพิเศษ เวลา 19.00 – 20.15 น.

ราคาบัตร ภูเก็ตแฟนตาซี Phuket Fantasea

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

รายละเอียดค่าบัตรเข้าชม
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

ราคาภูเก็ตแฟนตาซี

อัตราค่าบริการ

เฉพาะโชว์

โชว์ + ดินเนอร์

ผู้ใหญ่

เด็ก 101-140 ซ.ม.

ผู้ใหญ่

เด็ก 101-140 ซ.ม.

ชาวไทย

1,550

1,550

1,950

1,800

         
ชาว เอเซีย

1,600

1,600

2,000

1,850

         
ชาวต่างชาติ อื่นๆ

1,600

1,600

2,000

1,850

         

อัพเกรดที่นั่งเป็น Goldseat

300

300

300

300

อัพเกรด อาหารซีฟู้ด +ที่นั่ง Goldseat

1,200

1,200

หมายเหตุ

– เด็กความสูงต่ำกว่า 101 ไม่คิดค่าบริการ แต่ต้องนั่งตักผู้ใหญ่ในการชมการแสดง บริการรถรับ – ส่ง (จอยน์กรุ๊ป)
รถรับ – ส่ง โรงแรมในภูเก็ต  มายัง ภูเก็ตแฟนตาซี ไป – กลับ  300 บาท / ท่าน
รถรับ – ส่ง โรงแรมในเขาหลัก จ.พังงา มายัง ภูเก็ตแฟนตาซี
  **ให้บริการเฉพาะบางวัน กรุณาสอบถามล่วงหน้า ไป – กลับ 600 บาท / ท่าน

จองภูเก็ตแฟนตาซี 027585154

   

 

พิกัด GPS: 7.956291, 98.287590