ฟาร์มโชคชัย บัตรเข้าชม อะโกรทัวร์ Chokchai Farm Agrotour Ticket

รหัส TKC 07

เวลาทำการ/ เวลาแสดง
รอบการเข้าชม 1 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

วันอังคาร-ศุกร์ รอบ 10.00 น. และ 14.00 น. หรือทุกๆ 20 นาที

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบ 09.00-11.40 น. และ 13.00-15.40 น. หรือทุกๆ 20 นาที

หยุดวันจันทร์ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดทำการปกติ และจะหยุดทำการในวันถัดไป

อย่างไรก็ตามรอบเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาบัตร ฟาร์มโชคชัย

อัตรา ราคา ค่าเข้าชม

วันธรรมดา – วันหยุด- วันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่

290 บาท

เด็ก (ความสูง 90- 140)

145 บาท