> พิพิธภัณฑ์ เรือหลวงแม่กลอง จ. สมุทรปราการ H.T.M.S. Maeklong Thai warship museum

การเที่ยวชมเรือหลวงแม่กลอง นั้นก็สามารถเดินขึ้นชมส่วนต่างๆของเรือได้เลย ซึ่งนับว่า ค่อนข้างจัดแสดงให้ได้เข้าดูทุกซอกทุกมุม ของตัวเรือเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่ สะพานเดินเรือ จนถึงห้องครัว และ ห้องพักนายทหารต่างๆ ทำให้เรารู้ว่า การออกทะเลกับเรือรบนั้น ใช่ว่า จะมีความเป็นอยู่สุขสบายนัก ด้วยเนื้อที่จำกัดภายในเรือ ก็ทำให้ห้องหับต่างๆ ไม่กว้างขวางสะดวกสบาย ก็ต้องนับถือจิตใจของทหารเรือ ที่ใช้ชีวิตไม่สะดวกสบายเพื่อให้เราทุกคน อยู่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ส่วนของอาวุธต่างๆ ก็ยังมีจัดแสดงอยู่ อย่างครบถ้วน อาทิ ปืนใหญ่ ปืนกล ตอร์ปิโด และ ทุ่นระเบิดน้ำลึก ซึ่งทำให้เรามองเห็น ภาพในอดีตว่า เรือที่เปี่ยมด้วยอรรถประโยชน์ลำนี้ มีความเกรียงไกรเพียงใด นอกจากนี้ เรือหลวงแม่กลองยังมี ความสำคัญต่อเหตุการณ์ต่างๆ จบถึงเวลาปลดระวาง ผมได้คัดลอกข้อมูลอันเป็นส่วนสำคัญจากเว็บไซต์ ของกองทัพเรือมาดังนี้ครับ

เรือหลวงแม่กลองมีประวัติการใช้ราชการยาวนาน เคยจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายครั้ง อาทิเช่น คราวเสด็จพระราชดำเนิน ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 13 มกราคม 2481 หรือในคราวเสด็จนิวัติพระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 และในการเสด็จพระราชดำเนิน ตรวจพลสวนสนามทางเรือ และทอดพระเนตร การยกพลขึ้นบก ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ใน 20 พฤศจิกายน 2497 นอกจากนี้เคยจัดเป็นเรืออัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มายังท่าราชวรดิฐ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2492

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับกองทัพเรือว่า ควรจะอนุรักษ์ เรือรบเก่าๆ ไว้ แล้วจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์การทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ แก่สาธารณชน เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พ.ศ.2539 กองทัพเรือจึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือรบไทย ขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษก โดยกำหนดที่จะนำเรือหลวงแม่กลองมาอนุรักษ์ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบในโครงการแม่บท คือจะนำเรือหลวงแม่กลองมาเทียบท่า เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมได้ และจะปรับปรุงท่าเทียบเรือและพื้นที่โดยรวม จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของกองทัพเรือ โดยที่โครงการนี้ จะจัดเรือหลวงแม่กลอง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์สถาน การยิงสลุตในวโรกาสสำคัญ การประดับธงและประดับไฟในพิธีการต่าง ๆ การรับรองแขกเมืองที่สำคัญ การแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับทหารเรือ

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กองทัพเรือด้วย

ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค.2538 – 20 มี.ค.2538 เรือหลวงแม่กลองได้รับภารกิจ เป็นเรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2537 เป็นการฝึกในทะเล ครั้งสุดท้ายของเรือหลวงแม่กลอง ก่อนนำเข้าดำเนินการตามโครงการ การอนุรักษ์เรือหลวงแม่กลอง ในการนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดี ที่จะให้เรือหลวงแม่กลองเดินทางไปเยี่ยมอำลาประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ที่แม่น้ำ แม่กลอง ซึ่งเป็นที่มาแห่งชื่อเรือ และเป็นสถานที่ที่ในอดีต เคยมีการจัดงานพิธีฉลองให้กับเรือหลวงแม่กลอง มาแล้ว กองทัพเรือ จึงร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีอำลา เรือหลวงแม่กลอง

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2538 ณ บริเวณแม่น้ำแม่กลอง หน้าวัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มาhttp://www.navy.mi.th/royal/kanchana/proj31t.htm

หลังจากเพลิดเพลิน เดินถ่ายภาพ เที่ยวเรือจนสมใจอยาก ความคิดถึงเรือรบ วันเด็ก เมื่อครั้งเยาว์วัยก็สำเร็จได้ด้วยดี ตอนนี้
แดดร่มลมตก แล้ว ผมขอตัวลงเรือไปท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบริเวณป้อมพระจุลก่อนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ