พิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิต และ ปากช่อง

รายละเอียด พิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตก้าวเข้าสู้อาณาจักรแห่งความทรงจำของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสร้างตำนานคาวบอยไทยแห่งฟาร์มโชคชัยให้เป็นที่กล่าวขานมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษจากความมุ่งมั่นและความฝันในวัยเยาว์ที่เขาได้กล่าวไว้ว่า
“ผมฝันอยากเป็นคาวบอยมาตั้งแต่เด็กๆ”
สัมผัสความประทับใจกับหลากหลายของสะสมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีพิพิธภัณฑ์โชคชัยรังสิต

ประวัติความเป็นมา

นายโชคชัย บูลกุล เป็นบุตรของ นายมาและนางบุญครอง บูลกุลเกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2480ที่กรุงเทพมหานครเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นถูกส่งไปเรียนต่อระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ฮ่องกงและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเมาท์ ซานแอนโทนีโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2500 สมรสกับนางสุจริต (ชมธวัช) บูลกุลมีบุตรและธิดา 3 คน คือ นายโชค บูลกุล นางอร (บูลกุล) วัฒนวรางกูรและนายชัย บูลกุล การก่อตั้งฟาร์มโชคชัยด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ทางเกษตรที่ได้ร่ำเรียนมาให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนายโชคชัย จึงเริ่มสำรวจหาพื้นที่และได้ พบว่าพื้นที่บริเวณ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะกับการทำฟาร์มปศุสัตว์ และการเพาะปลูกพืชไร่ จึงได้ก่อตั้ง“ฟาร์มโชคชัย”ในปี 2500 โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ 250 ไร่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการเลี้ยงโคพื้นบ้าน ปลูกพืชผักและพืชไร่ด้วยตนเองชั้นที่ 1