>>> พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุ ศรีสองรัก นี้ตั้ง อยู่ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย นับเป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลยทีเดียว ตัวองค์พระธาตุนั้น มีศิลปกรรม การก่อสร้างแบบ ล้านช้าง ตัวเจดีย์สร้างแบบก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 30 ม.

ประวัติโดยย่อ

ตัวองค์เจดีย์นี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2103 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่ง อยุธยา กับ พระไชยเชฐาธิราชแห่งล้านช้าง เพื่อเป็นการรวมกำลังกันต่อต้าน การบุกรุก ของพม่าและได้ทำสัตยาธิฐาน ว่าจะไม่ ล่วงล้ำดินแดนกันและกัน

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี จะมีงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะมีการนำต้นผึ้งมาถวาย พระธาตุด้วย

ต้นผึ้ง

ทำจากไม้ไผ่ ไม้รวก ขึ้นโครงเป็นทรงปราสาท (สามเหลี่ยม) แล้วปิดทับด้วยต้นกล้วยหั่นบางๆ ประดับด้วย ดอกผึ้ง ซึ่งทำจากเทียน บางๆ เป็นแผ่น ม้วนเข้าด้วยกัน ลักษณะคล้ายดอกไม้ ซึ่งทางแถบภาคอิสานจะนิยมนำต้นผึ้งมาถวายเป็นพุทธบูชา แต่ที่ผมถ่ายรูปมา อันนี้เค้านำมาแก้บนกันครับ ช่วงนั้น ใกล้เอนทรานซ์คงมีคนมาบนกันเอาไว้เลยนำมาถวายกัน

นับเป็นศาสนสถานที่น่าสนใจครับ ท่านใดเดินทางผ่านไปอย่าลืมแวะไปเที่ยวชม สักการะ นะครับ ยิ่งช่วงที่ลีลาวดี (ลั่นทม) ออกดอก ที่นี่จะสวยมากเลยครับ

 

ต้นผึ้ง ที่ชาวบ้านนำมาถวายกัน และ ต้นลั่นทม ที่มีขนาดใหญ่มากๆ

องค์พระธาตุจะค่อนข้างเอียงไปทาง แม่น้ำหมัน