ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ Maesa Elephant Camp การแสดงช้าง นั่งช้าง โชว์ช้าง ช้างวาดรูป ช้างเตะบอล เชียงใหม่

รหัส TKN 02

เวลาแสดง ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา เปิดทำการทุกวัน 07.00 น. – 15.30 น.

รอบการแสดงโชว์
08.00 น./ 09.40 น./ 13.30

อัตรา ค่าเข้าชม ปางช้างแม่สา

ราคาบัตร ปางช้างแม่สา Maesa Elephant Camp

1มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563


ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

ราคาปางช้างแม่สา

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 15 นาที  ( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)

600 บาท

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 25 นาที  ( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)

800 บาท

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 45 นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)

1,200 บาท

 
*** ทุกรายการต้องชำระค่าผ่านประตูเพิ่ม
ค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่

230 บาท

ค่าผ่านประตู เด็ก

150 บาท

 

จองปางช้างแม่สา 027585154

   

หมายเหตุ :  – ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 – 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน

– สตรี มีครรภ์ ไม่อนุญาติให้นั่งช้าง

 

พิกัด GPS: 18.899859, 98.875235