ปราสาทสัจธรรม Sanctuary of truth ปราสาทไมสัจธรรม พัทยา

รหัส TKE 009

เวลาทำการ/ เวลาแสดง ปราสาทสัจธรรมทุกวัน 8.30 – 17.00
1 มกราคม 2557– 31 ตุลาคม 2558

อัตราค่าเข้าชม เฉพาะตัว ปราสาทไม้สัจธรรม

ผู้ใหญ่

เด็ก (สูงไม่เกิน 140 ซ.ม.)

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

450.-

250.-

กิจกรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากบัตรเข้าชม

ท่านสามารถซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากบัตรเข้าชม ดังนี้

ผู้ใหญ่

เด็ก (สูงไม่เกิน 140 ซ.ม.)

นั่งเรือ สปีดโบ๊ท ชมวิว ปราสาทไม้สัจธรรม จากทะเล

250.-

250.-

ขี่ม้ารอบปราสาทไม้สัจธรรม 25 นาที

250.-

250.-

นั่งรถม้าชมวิวรอบปราสาทไม้สัจธรรม

150.-

150,-

ขี่ม้าในสนาม มีเจ้าหน้าที่ดูแล

650.-

650.-

หมายเหตุ

– ห้ามสูบบุหรี และ ดื่มแอลกอฮอลล์ ในบริเวณ พื้นที่ปราสาทไม้สัจธรรม – ยินดีต้อนรับเฉพาะ ผู้เข้าชม ที่สุภาพ

– อัตราข้างต้นเป็นอัตราสุทธิยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด :
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ที่เราหลายคนสงสัย ว่าอยู่ที่ไหนสร้างขึ้น
เพราะเหตุใด ทำไมถึงชื่อปราสาทไม้ สัจธรรมม

ปราสาทสัจธรรม ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เป็นที่ตั้งของ สถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศ สถาปัตยกรรม ไม้แห่งนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า ” วังโบราณ ” บ้างก็เรียกตาม วัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า ” ปราสาทไม้ ” แต่เจ้าของความคิด และผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เรียกอาคารแห่งนี้ว่า

“ปราสาทสัจธรรม “

ปราสาทสัจธรรม คือ ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ และความหมายในด้านนามธรรม ได้สะท้อนและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและ ปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุนโลก และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปรัญชา ในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นสู่โลกหน้าในอุดมคติ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของ มนุษย์ทุกรูปทุกนาม ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้อุบัติขึ้นจากความสำนึก ของคนตะวันออก ที่ว่าความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับพันปีเป็นสิ่งที่จรร โลงโลกมาได้ด้วยสัจธรรมทางศาสนา และปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่อ เนื้อหา และความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ด้วยความอหังการ์ หากได้นำเอาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในศาสนา และปรัชญา และศิลปกรรม มาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ.


ที่นี่ ศูนย์รวม งานศิลป์ช่าง สิบหมู่

งานช่างไทย ที่หาชมได้ยาก ได้ถูกอนุรักษ์ ถ่ายทอด และสืบสาน ผ่าน ชิ้นงานมากมายหลายหมื่นชิ้น เพื่อสรรค์สร้าง ปราสาทไม้สัจธรรมแห่งนี้

กิจกรรมอื่นๆ

ท่านสามารถ เพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ขี่ม้า หรือ ขี่ช้าง ชมบริเวณโดยรอบของปราสาท หรือแม้แต่ นั่งเรือสปีดโบ๊ท

ออกนอกชายฝั่งเพื่อ เก็บภาพ ปราสาท ตั้งตระหง่านเคียงข้างผืนน้ำของท้องทะเลอ่าวไทย